01 Grudnia 2023

Aktualności


W czwartek 23 listopada na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”. O konferencji opowiedziała dr Kinga Lisowska z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej, jedna z organizatorek wydarzenia.

Jakie tematy podejmowano podczas konferencji?

Główne wątki konferencji oscylowały wokół różnych przestrzeni późnej dorosłości. Konferencje organizujemy od 10 lat, odkąd przy Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje Uniwersytet Międzypokoleniowy, jeden ze współorganizatorów wydarzenia. Co roku jest temat wiodący. W poprzednich latach rozmawialiśmy o rodzinie, dobrostanie w perspektywie miłości i zdrowia. Interesuje nas późna dorosłość w odniesieniu do różnych przestrzeni związanych z tożsamością osób starszych, ich funkcjonowaniem w świecie cyfrowym i kulturowym, ale również to, jak te osoby współpracują z osobami młodymi, jak wygląda dialog międzypokoleniowy, jakie są różnice kulturowe, jak spędzają czas wolny. Przedstawialiśmy aktywność seniorów w różnych organizacjach. Swoim doświadczeniem dotyczącym prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzieliła się prof. Małgorzata Suświłło. Nasi tegoroczni prelegenci omawiali funkcjonowanie seniorów na Warmii i Mazurach, ale także na Podlasiu, w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Poruszaliśmy też wątek samotności.

Jakie wybrzmiały różnice w funkcjonowaniu starszych mieszkańców poszczególnych regionów Polski?

Największe różnice pojawiły się w kontekście cyfryzacji. Badania profesorów m.in. z Krakowa wskazywały, że osoby starsze są bardzo aktywne cyfrowo i chętnie korzystają np. za aplikacji w smartfonach. Na te informacje zareagowali obecni na sali seniorzy z województwa warmińsko-mazurskiego, mówiąc, że oni nawet w 10 proc. nie korzystają z rozwiązań cyfrowych, o których mówią prelegenci z Krakowa. W różnych regionach Polski jest różny stopień zamożności seniorów, a to wpływa na sposób spędzania przez nich czasu wolnego, np. na podróże. Wybrzmiały też różnice w relacjach międzypokoleniowych, które zależą od tradycji regionu. Na Warmii większą wartością dla osób starszych jest spędzanie czasu z rodziną, a seniorzy z Krakowa stawiają na większą samodzielność i niezależność od rodziny. Chcą np. korzystać z opasek na rękę, które ich kontrolują, ale wolą mieszkać sami.

 

WNS - uczestnicy konferencji o późnej dorosłości

 

Ilu było uczestników wydarzenia?

Konferencja zgromadziła prawie 70 osób. Poza prelegentami były osoby związane z olsztyńską radą seniorów, z uniwersytetami trzeciego wieku, z organizacjami dla seniorów. Uczestnicy słuchali aktywnie i chętnie zabierali głos. W obliczu starzejącego się społeczeństwa warto rozmawiać o wspólnej przestrzeni dla nas, o tym, jak możemy się nie tylko lepiej komunikować, ale bardziej rozumieć. Późna dorosłość, jak określamy starość, jest czymś, co wszystkich nas czeka. To jest wątek, który wyraźnie wybrzmiał w podsumowaniu konferencji.

aw

Fot. mat. organizatorów

 

Kinga Lisowska

 

Dr Kinga Lisowska pracuje w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych UWM.

Rodzaj artykułu