03 Kwietnia 2024

Aktualności


Grono profesorskie na Wydziale Geoinżynierii rośnie w siłę - 29 lutego prezydent Polski przyznał tytuł naukowy dr hab. inż. Joannie Rodziewicz z Katedry Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Po ukończeniu inżynierii środowiska na Politechnice Białostockiej Joanna Rodziewicz chciała pracować jako projektantka instalacji sanitarnych. Pracę znalazła w Olsztyńskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych. Została zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy. Ta praca miała ją przygotować do zdobycia uprawnień do projektowania. Przepracowała dwa lata i zdobyła uprawnienia wykonawcze, ale coraz bardziej ulegała pokusie i namowom taty, aby zrobić doktorat. I tak trafiła na prof. Mirosława Krzemieniewskiego.

– Utwierdził on mnie w tych pragnieniach i spowodował, że zrezygnowałam z intratnej pracy w budownictwie na rzecz niepewnej kariery naukowej. Zajęłam się elektrobiologicznym sposobem oczyszczania ścieków i wierna tym badaniom jestem do dzisiaj. Moje największe osiągnięcie naukowe to metoda elektrobiologicznego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy roślin w szklarniach. Dotychczas ścieki te trafiały nieoczyszczone do środowiska, przyczyniając się do eutrofizacji zbiorników wodnych – wyjaśnia prof. Rodziewicz.

Profesurę traktuje jako zwieńczenie dotychczasowej pracy i punkt startu o kolejnych badań.

W swojej pracy najbardziej lubi kontakt ze studentami.

– Największą radość sprawia mi to, gdy uda mi się nawiązać nić porozumienia z młodymi ludźmi. Kiedy otwierają się, wykazują zainteresowanie, zwracają się o radę, a po latach opowiadają o swoich zawodowych sukcesach.

Prof. Joanna Rodziewicz dyplom mgr inż. w zakresie instalacje sanitarne uzyskała w 1997 r. na Politechnice Białostockiej. Rok później obroniła pracę magisterską z ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. Stopień doktora nauk technicznych w inżynierii środowiska zdobyła w 2004 r. na Politechnice Białostockiej i tamże w 2017 r. otrzymała tytuł doktora habilitowanego. Na swoim koncie ma 129 publikacji, w tym 74 z IF. Jej sumaryczny IF = 198,365, a sumaryczna punktacja MNiSW – 5238. Liczba cytowań jej prac w bazie Web of Science Core Collection wynosi 681, a w bazie Scopus – 758. Indeks Hirscha jej dorobku naukowego według bazy Web of Science Core Collection to 14, a według bazy Scopus – 16. Badaczka jest promotorką w trzech zakończonych przewodach doktorskich.

Prywatnie prof. Rodziewicz jest mężatką, mamą studenta i licealistki. W wolnych chwilach czyta książki, wszystkich gatunków, ale... tylko dobre.

lek

 

Rodzaj artykułu