22 Stycznia 2024

Aktualności


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała na początku stycznia poprawioną wersję Skali jakości życia WHOQOL-Bref. Nowe tłumaczenie tego narzędzia na język polski przygotowali pracownicy Szkoły Zdrowia Publicznego UWM. 

Skala jakości życia WHOQOL-Bref to popularne narzędzie do oceny dobrostanu pacjentów na całym świecie. Służy głównie do celów klinicznych i zawiera 26 pytań służących do analizy ich samopoczucia, jakości życia i samooceny stanu zdrowia. 

Narzędzie do oceny jakości życia WHOQOL-Bref, wykorzystywane w wielu badaniach w Polsce, zostało przetłumaczone kilka lat temu. Niestety, zawierało wiele błędów, które wymagały szybkiej poprawy.

Postanowiliśmy się pochylić nad tym problemem, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Efekt naszej pracy został przyjęty i opublikowany na stronie WHO – tłumaczy dr Stanisław Maksymowicz ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM. To on wraz z Marią Liburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przygotował nową wersję narzędzia. 

Nowa zrewidowana wersja nie zawiera już błędów i nieścisłości, które mogły mieć wpływ na otrzymywane dane, tłumaczy dr Maksymowicz. 

Przede wszystkim skala była napisana tylko do pacjenta-mężczyzny. Zadawała pytania używając wyłącznie formy „pana”, co mogło być dla kobiet mylące. Nie posiadała też instrukcji wypełnienia, którą zawierała oryginalna skala. Dodatkowo kilka pytań było błędnie przetłumaczonych, co nie pozwalało na poprawne obliczenie wyniku. Błędnie został określony też okres obserwacji, który nie był zgodny z oryginałem i mógł utrudniać porównanie zebranych wyników w różnych językach – mówi adiunkt ze Szkoły Zdrowia Publicznego.  

W opracowaniu jest też publikacja naukowa, która porównuje to popularne narzędzie w kilku językach.  

Opracowujemy dane od tłumaczy z kilku krajów. Problemy z właściwym tłumaczeniem, jak się okazuje, nie dotyczą tylko polskiego narzędzia – wyjaśnia dr Maksymowicz.  

Nowa wersja skali dostępna jest na >>> stronie internetowej WHO.

Rodzaj artykułu