03 Listopada 2023

Aktualności


Dziesięć pomnikowych drzew przybyło ostatnio w Olsztynie. Wśród nich są dwa dęby rosnące na terenach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Takich pomników przyrody jest na Zielonym Uniwersytecie więcej.

Decyzję o wpisaniu drzew do rejestru podjęła 25 października olsztyńska Rada Miasta. Jeden z pomnikowych dębów rośnie na tyłach Nowej Zootechniki, czyli siedziby Wydziału Bioinżynierii. Ma 302 cm obwodu, co według tabeli wieku drzew odpowiada ok. 200 latom.

Dąb pomnikowy w Pozortach

 

Drugi ma 420 cm obwodu, więc może liczyć 250 lat. Rośnie w Pozortach przy ul. Nowaka we wjeździe do parku. Oba dęby są w bardzo dobrej kondycji.

To nie są jedyne drzewa pomnikowe rosnące na terenie UWM.

- W samych Pozortach są jeszcze cztery pomniki: dwa dęby, buk i choina kanadyjska, która niestety dogorywa. W Kortowie mamy przy ul. Oczapowskiego trzy dęby, buk i głóg, w parku kortowskim trzy dęby, obok DS 1 – klon, przy DS 8 – topolę, a niedaleko pomostu – rozłożystą wierzbę. Przy Prawocheńskiego rosną z kolei trzy pomnikowe dęby i buk – wylicza Ewa Gołowacz, zastępczyni kierownika Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni.

Z wyjątkiem choiny i topoli rosnącej przy DS 8 (już powiązanej dla wzmocnienia) wszystkie pomnikowe drzewa mają się dobrze i wszystko wskazuje na to, że przeżyją jeszcze wiele dekad. Status pomnika przyrody utracił jednak niedawno buk przy starej pętli autobusowej. Drzewo rozpadło się w ubiegłym roku.

- Status pomnika przyrody zobowiązuje właściciela terenu do dbania o drzewo i określa procedurę wykreślenia z rejestru. Wypisuje z niego Rada Miasta. Złożyliśmy wniosek zaraz po tym, jak buk się rozpadł i dopiero teraz po roku otrzymaliśmy decyzję o wykreśleniu. Teraz jeszcze musimy czekać na zezwolenie wycinki od konserwatora zabytków. Ten buk rośnie na terenie objętym ochroną konserwatorską i bez zgody nawet tych szczątków nie wolno nam usunąć – wyjaśnia Ewa Gołowacz.

lek

Rodzaj artykułu