27 Września 2023

Aktualności


Dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM na mocy postanowienia prezydenta Polski z 7 września br. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Prof. Krzysztof Kupren pracuje w Katedrze Turystyki Rekreacji i Ekologii na Wydziale Geoinżynierii UWM. W jego zainteresowaniach naukowych można wyróżnić dwa zasadnicze nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień związanych z optymalizacją biotechniki rozrodu i produkcji materiału zarybieniowego ryb cennych gospodarczo i ekologicznie. Drugi związany jest z analizą społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów funkcjonowania i rozwoju gospodarki rybackiej (w szczególności wędkarstwa) i łowieckiej, a także wszelkich przejawów turystyki. Prof. Kupren realizował kilka projektów naukowych i jest autorem ponad setki artykułów naukowych.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i Wydziale Geoinżynierii m.in. z takich przedmiotów jak ekonomika turystyki i rekreacji, kreowanie wsi tematycznych, agroturystyka, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, marketing i analiza rynku usług turystycznych, zarządzanie i planowanie w akwakulturze.

Jest członkiem rady dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna, rady naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz wielu innych zespołów i komisji.

Prof. Krzysztof Kupren ukończył kierunek rybactwo na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (2000 r.) Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie hodowli ryb uzyskał na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM (2005). W 2016 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Nauk o Środowisku UWM uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rybactwa.

– Profesura jest dla mnie oczywistą konsekwencją pracy na uczelni, następstwem wymaganej i pożądanej ścieżki zawodowej, ale – co istotniejsze – także wynikiem silnej chęci poznawania świata. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom i mentorom, bez których ten sukces nie byłby możliwy – mówi prof. Kupren

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synów -19 i 13 lat. Czas wolny poświęca głównie na spacery z psem i dobre kino s-f. Lubi żeglować i podróżować, ale najbardziej zajmuje go fotografia. Jego zdjęcia można było podziwiać podczas kilku wystaw w Olsztynie. Obecnie część z nich prezentowana jest na wystawie Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur zlokalizowanej na tarasach widokowych przy kapitanacie w CRS Ukiel.

– Fotografowałem od zawsze, ale na poważnie zająłem się tym 4 lata temu, kiedy w naszym domu pojawiał się pies, a z nim konieczność spacerów. Oprócz psa zacząłem zabierać ze sobą także aparat fotograficzny i tak wsiąkłem – wyjaśnia.

Myliłby się jednak ten, kto po rybaku spodziewałby się tylko zdjęć rybek i jezior.

– Najbardziej interesuje mnie szczegół, fragment, nieoczywisty detal zwyczajności. Zajmuje mnie fotografia minimalistyczna, nieoczywista, nawet abstrakcja. Dlaczego? Dlatego, że fotografia to dla mnie oderwanie od rzeczywistości i ja w ten sposób się odrywam i relaksuję – zdradza prof. Kupren.

Próbę jego zdjęć można znaleźć w Internecie, w tym mediach społecznościowych pod linkami:

https://www.kupren.art/

https://www.flickr.com/photos/188612091@N03/

https://www.facebook.com/krzysztofkuprenphotography/

opr. lek

Rodzaj artykułu