26 Lutego 2024

Aktualności


Dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM z Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Nauk Technicznych, otrzymał 2 lutego na mocy postanowienia prezydenta Polski tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Kariery naukowej nie planował, ale na piątym roku studiów magisterskich poproszono go o poprowadzenie zajęć z geometrii wykreślnej na studiach zaocznych.

Ponieważ okazało się, że mam predyspozycje do pracy dydaktycznej, a zajęcia ze studentami były bardzo satysfakcjonujące, to po skończeniu studiów zapisałem się na uruchomione akurat studia doktoranckie. Odkryłem, że praca badawcza również mi odpowiada i jest to coś, co mogę w życiu robić – mówi prof. Wojciech Sobieski.

Prof. Wojciech Sobieski jest absolwentem (1997 r.) mechaniki i budowy maszyn / eksploatacji pojazdów i maszyn na Wydziale Mechanicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 2002 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, a stopień doktora habilitowanego na Politechnice Białostockiej w 2012 r. Za cykl publikacji będący podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013 prestiżową nagrodę PAN. Jego zainteresowania naukowe dotyczą obliczeniowej dynamiki płynów, czyli komputerowego symulowania zjawisk zachodzących w przepływach płynów. Tworzy również własne oprogramowanie i jest ekspertem od języka FORTRAN.

Po obronie doktoratu i zatrudnieniu na Wydziale Nauk Technicznych zajął się opracowaniem od podstaw przedmiotów dotyczących metod symulacyjnych w mechanice płynów oraz programowania. W tym okresie wykształciło się u niego zamiłowanie do wolnego oprogramowania. Prowadził na ten temat wykłady, zachęcał studentów i pracowników do korzystania z systemów Linux i założył popularne w kraju środowisko programistyczne języka FORTRAN. Później zajął się reorganizacją przedmiotów związanych z termodynamiką. Prowadzi własną stronę internetową, zawierającą między innymi galerię prezentującą jego osiągniecia.

Przez pół roku pracował na Uniwersytecie Manitoby w Winnipeg (Kanada), odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), na Uniwersytecie w Utrechcie (Niderlandy), w Laboratorium 3SR w Grenoble (Francja) oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – za działalność w tym ostatnim uhonorowano go Złotą Odznaką.

Działa na rzecz regionu i popularyzacji nauki. Współpracował z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, w którym zainicjował i przez kilka lat organizował akcje promujące Wydział Nauk Technicznych podczas Międzynarodowych Nocy Muzeów. Brał udział w poszukiwaniu i wydobyciu tarana wodnego – pierwszego eksponatu w tym muzeum.

Lubię swoją pracę, a najbardziej w niej cenię niezależność i samodzielność. Sam wybieram sobie tematykę, sam wyznaczam sobie zadania i sam je realizuję. Lubię dydaktykę i kontakt z młodymi ludźmi – lubię obserwować, jak się rozwijają – zdradza.

Prof. Wojciech Sobieski jest żonaty, ma dwoje dzieci – córkę i syna w wieku szkolnym. W wolnym czasie lubi kontakt z przyrodą. Gra na gitarze, ukulele, buzuki irlandzkim oraz śpiewa – poezję i szanty.

lek

Rodzaj artykułu