13 Kwietnia 2023

Aktualności


31 marca 2023 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zakończył realizację Programu „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” dofinansowanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Projekt rozpoczął się 1 października 2019 r. i z założenia miał trwać 12 miesięcy, jednak wybuch pandemii i problemy związane z mobilnościami zagranicznymi wpłynęły na jego wydłużenie. Uczelni udało się także zwiększyć wartość dofinansowania, do maksymalnej kwoty 1 200 000 zł, co przełożyło się na udział większej liczby uczestników. Głównym celem Projektu było doskonalenie kompetencji przede wszystkim doktorantów, ale i młodej kadry akademickiej poprzez wsparcie finansowe krótkoterminowej (od 5 do 30 dni) międzynarodowej wymiany stypendialnej.

Łącznie, z możliwości jakie dawał Projekt, skorzystało 105 uczestników i uczestniczek, w tym 24 uczestników z uczelni zagranicznych. Uczestnicy z uczelni z Kazachstanu, Ukrainy, Turcji, Chorwacji, Słowacji, Litwy, Norwegii i Chorwacji mogli zapoznać się z zasobami UWM i osiągnięciami naukowymi pracowników UWM, nawiązać nowe kontakty oraz uczestniczyć w badaniach
z wykorzystaniem aparatury dostępnej na UWM. Nasi doktoranci oraz młoda kadra naukowa mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań na ważnych międzynarodowych konferencjach, jak i  podnosić swoje kompetencje badawcze uczestnicząc w wizytach studyjnych, kursach czy szkoleniach w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie (m.in. USA, Japonia, Korea Południowa, Malezji czy krajach Unii Europejskiej).

Projekt od początku wpisywał się w strategię umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i odpowiadał na potrzeby doktorantów oraz pracowników naukowych. Wsparcie aktywności międzynarodowej wpłynęło na wzrost rozpoznawalności naszych młodych naukowców i marki UWM na arenie międzynarodowej oraz na zwiększenie wartości naukowej prac badawczych i przygotowywanych artykułów naukowych.
Niejednokrotnie Uczestnicy Projektu podkreślali, że udział w międzynarodowych zespołach badawczych poszerza horyzonty i kształtuje różnorodne spojrzenie na problemy naukowe i znacząco podnosi interdyscyplinarność badań. Daje możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriachi skorzystania z nowoczesnej technologii, niekiedy niedostępnej w Polsce.

Niezwykle wartościowe okazało się podniesienie kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz kompetencji językowych, które pozwoliły na nawiązanie sieci kontaktów i swobodniejszej wymianie doświadczeń i różnych punktów widzenia.

Program PROM cieszył się dużym zainteresowaniem wśród doktorantów, ze względu na przejrzyste zasady naboru, sposób dofinansowania i jego rozliczenia. Pokazał jak niezwykle ważne jest wsparcie finansowe młodych naukowców i jak przyczynia się do zwiększenia wartości ich pracy i rozwoju kariery naukowej.

jch

Fot. rawpixel/ Freepik

Logotypy

 

Rodzaj artykułu