15 Listopada 2023

Aktualności


Rada X Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przyznała Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu Polską Nagrodę Innowacyjności 2023. Statuetka trafiła do Kortowa za promowanie działalności uczelni i zaznaczania jej obecności w obszarach związanych z biznesem, a także propagowanie przedsiębiorczości i innowacyjności.

 

Nasz Uniwersytet po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów – dwa lata temu statuetkę do Olsztyna przywiózł prof. Jerzy Jaroszewski, a tym razem – podobnie jak w 2022 roku –  Polską Nagrodę Innowacyjności w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odebrała Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Wiemy, że łączenie nauki i biznesu jest niezwykle ważne. Jako Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym działamy w tym obszarze na co dzień. Dostrzegamy i cieszymy się z plusów naszej pracy. Motywują nas wygrane zapytania ofertowe, kolejne zawarte umowy z firmami, ale jeszcze bardziej to poczucie, że dołożyliśmy „cegiełkę” w procesie zmiany produktu lub usługi, w technologii produkcji, albo po prostu, że wyniki prac badawczych naukowczyń i naukowców naszego Uniwersytetu zostały zastosowane w praktyce – zaznacza Marta Wangin. 

Pracownicy Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM są wdzięczni wszystkim osobom, które nawiązują z nimi partnerstwo: – Dziękujemy wszystkim pracowniczkom i pracownikom, którzy wychodzą poza swoje laboratoria i sale wykładowe, przychodzą do Starej Kotłowni na I piętro i pozwalają, abyśmy ich pracę i wiedzę transferowali do biznesu. Wiemy, że jest to spore wyzwanie, bo ich praca to ogrom obowiązków, w tym nie tylko badania i publikacje, ale również dydaktyka i sprawy administracyjne. Z tych ostatnich staramy się w Centrum uwolnić ich w jak największym stopniu. Osoby z naszej uczelni, które nie podejmowały się do tej pory świadczenia usług badawczych na zlecenie lub nie brały udziału w komercjalizacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie posłuchamy o wynikach prac badawczych, opowiemy o dobrych i tych mniej rekomendowanych praktykach, poszukamy partnera biznesowego, rozwiejemy wątpliwości dotyczące gospodarczej działalności naukowczyń i naukowców.

X Polski Kongres Przedsiębiorczości odbywał się w dn. 13-14 listopada w Krakowie. Dyskutowano tam o najważniejszych kwestiach dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości oraz wyzwaniach stojących w tym zakresie nie tylko przed biznesem, ale także przed środowiskiem naukowym oraz samorządami.

O tym, jak wygląda obecnie współpraca polskich uczelni z przedsiębiorstwami oraz w jakich obszarach się przejawia, debatowano podczas panelu pn. „Nie ma przyszłości bez nowoczesności”, w którym UWM reprezentowała Marta Wangin. Rozmawiano również o tym, w jaki sposób szkoły wyższe powinny budować ofertę studiów, aby kształcić przyszłe kadry na wysokim poziomie, odpowiednim do wymagań rynku pracy. Osoby uczestniczące w panelu nie miały wątpliwości, że z myślą o tym celu warto nawiązywać partnerstwa z przedsiębiorcami i innymi ekspertami. Ich wsparcie oraz umożliwianie studentom realizacji praktyk i staży przynosi ogromne korzyści młodym ludziom próbującym budować swoją karierę. Jak podkreślano, doskonałym pomysłem jest włączanie studentek i studentów do procesu transferu do biznesu efektów ich prac dyplomowych.

Jak informuje CWO, udział w Kongresie został współfinansowany ze środków europejskich, czyli programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Źródło: CWO, red.

Rodzaj artykułu