04 Maja 2023

Aktualności


Za sprawą rolnictwa i leśnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski poprawił swoją pozycję w QS World Ranking by Subject.

W tegorocznym zestawieniu QS by Subject kortowskie rolnictwo i leśnictwo awansowało z przedziału 301-350 do przedziału 250-301. To spory sukces, biorąc pod uwagę, że w tej kategorii uwzględniono 422 najlepsze uczelnie.

Co stoi za tym awansem?

– Żmudna i wytrwała praca wszystkich pracowników naukowych całego wydziału. Bez tego nie byłoby tego awansu. W ciągu roku od poprzedniego notowania nasi naukowcy napisali i opublikowali pond 150 prac w wysoko punktowanych czasopismach z bazy Scopus. Ich publikacje były wiele razy cytowane, czyli dostrzegane przez innych naukowców, a to przy ocenie miejsca w rankingu bardzo się liczy – wyjaśnia dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM, pełnomocnik dziekana ds. umiędzynarodowienia wydziału.

Metodologia QS World University Ranking by Subject 2023 obejmuje takie kryteria, jak reputacja uczelni wśród kadry akademickiej i pracodawców, cytowania, indeks Hirscha, a także – w tym roku po raz pierwszy – indeks IRN (International Research Network). To wskaźnik, którym mierzy się trwałą międzynarodową współpracę badawczą instytucji. W QS World University Ranking by Subject 2023 uwzględniono prawie 1600 szkół wyższych.     

Polskie uczelnie pojawiły się łącznie w 117 notowaniach (przed rokiem były w 102). Najwyższe miejsce z polskich uczelni osiągnęła SGGW – 41, też w rolnictwie i leśnictwie. Wśród polskich uczelni najbardziej wszechstronny okazał się Uniwersytet Warszawski, który w rankingu sklasyfikowany został 21 razy.

QS przygotowuje też inne rankingi. W QS World University Ranking, którego tegoroczne wyniki poznamy dopiero w czerwcu, UWM zadebiutował w 2022 roku i znalazł się w przedziale 1001-1200. QS WUR to jedno z czterech czołowych i prestiżowych zestawień szkół wyższych na świecie tworzących tzw. grupę Big-4. Należą do niej także Times Higher Education, Ranking Szanghajski oraz U-Multirank.

red.

Rodzaj artykułu