24 Kwietnia 2023

Aktualności


Przedstawiciele UWM brali udział w konferencji pt. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”. Tematem przewodnim spotkania środowiska medycznego były standardy kształcenia lekarzy i innych specjalistów w zawodach medycznych. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pracuje nad rekomendacjami i listą dobrych praktyk, dotyczącymi tej kwestii.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w odpowiedzi na wyzwania, jakimi są rozwój technologii i zmieniający się styl życia oraz towarzyszące im oczekiwania względem służby zdrowia i niedobór kadr medycznych, chce opracować rekomendacje i listę dobrych praktyk, które pozwolą na wdrożenie odpowiednich działań dla zapewnienia jakości procesów kształcenia na kierunkach medycznych.

– Powinniśmy całościowo patrzeć na kwestie kształcenia w zawodach medycznych – powiedział wiceminister zdrowia Piotr Bromber. - Intencją wprowadzanych zmian jest upraktycznienie nauczania. Chcemy zmienić paradygmat z dostarczania wiedzy na dostarczanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Zdaniem wiceministra konieczne jest ustalenie listy umiejętności, które będą obowiązywały studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Zawiera ona 45 pozycji, w tym e-usługi. Wiceminister zapowiedział ograniczenie nauczania w zakresie prawno-organizacyjnym i rozszerzenie nauczania klinicznego studentów.

Uczestnicy konferencji KRAUM rozmawiali w czterech panelach eksperckich. Mgr Maria Libura, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej UWM, która jest też wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i członkinią Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wzięła udział w dyskusji poświęconej komunikacji z pacjentem. Trzy pozostałe panele dotyczyły jednolitych zasad kształcenia przyszłych lekarzy, nowoczesnych metod edukacji, współpracy specjalistów różnych dziedzin medycyny w ramach udzielania kompleksowych świadczeń

Uczestnicy konferencji starali się też wypracować rekomendacje dotyczące kształcenia w zawodach medycznych. Koordynatorką grupy głównej, która zajmowała się tymi zagadnieniami, była dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował w niej dr hab. Janusz Godlewski, prof. uczelni.

 

Konferencja pt. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” / Fot. Tomasz Walów
Fot. Tomasz Walów

 

W zespole zajmującym się rozwiązaniami dotyczącymi informatyzacji procesu dydaktycznego pracował dr Bartłomiej Kraziński z Collegium Medicum UWM, a dr Katarzyna Zaborowska-Sapeta i prof. Janusz Godlewski opracowywali rekomendacje dotyczące kompetencji dydaktycznych.

Podczas konferencji rozmawiano także o jakości kształcenia. W grupie roboczej, która zajmowała się tą kwestią, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowany był przez dr hab. Agnieszkę Skowrońską, prof. UWM, dr Ewę Lepiarczyk i lek. Łukasza Jaskiewicza.

Jeszcze przed konferencją prof. Sergiusz Nawrocki, członek KRAUM i prorektor UWM ds. Collegium Medicum, zaznaczał, że jednym z podstawowych problemów, który cały czas pozostaje nierozwiązany, jest niedobór kadry medycznej.

- Nawet jeśli kształcimy coraz więcej studentów na kierunkach lekarskich w Polsce, to wciąż nie rozwiązuje to problemu - mówił prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, członek KRAUM. - Odpowiedzią na to zagadnienie są nowo powstające uczelnie zawodowe. Ministerstwo otworzyło furtkę dla uczelni, które do tej pory nie mogły kształcić lekarzy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to odpowiedź na wynik pewnego zapotrzebowania społecznego. My jako środowisko akademickie, które kształci lekarzy od dłuższego czasu, mamy szereg wątpliwości, czy te uczelnie są do tego przygotowane. Chcemy rozpocząć na ten temat dyskusję.

Zdaniem prof. Nawrockiego kształcenie lekarzy jest dużym wyzwaniem nawet dla uczelni, które już funkcjonują od dziesięcioleci.

- U nas w Olsztynie na przykład, mamy w tym roku piętnastolecie powstania kierunku lekarskiego. Wciąż spotykamy się z ogromnymi wyzwaniami. Są to problemy związane zarówno z infrastrukturą, jak i posiadaniem doświadczonej kadry, która może i chce w odpowiednich warunkach kształcić studentów - zauważa prorektor UWM ds. Collegium Medicum. - Musimy się rozwijać, ale nie tylko poprzez otwieranie nowych kierunków, ale przede wszystkim poprzez stwarzanie warunków dla uczelni, które już funkcjonują. Musimy też mieć lepsze możliwości pozyskiwania kadry, która będzie uczyć studentów. Bo niedobór lekarzy na rynku pracy, oznacza też ogromy niedobór nauczycieli akademickich. Warto doinwestować system, które pozwoli stworzyć lepsze zaplecze dla uczelni medycznych.

Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

red.

Fot. Tomasz Walów/UMW

Rodzaj artykułu