08 Marca 2024

Aktualności


Olsztyńska medycyna może mówić o dużym sukcesie. Końcowy egzamin lekarski w sesji wiosennej 2024 absolwenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UWM zdali najlepiej w kraju. Wyprzedzili swoim wynikiem zdających z najstarszych uczelni medycznych w kraju.

Do lekarskiego egzaminu końcowego mogli przystąpić absolwenci i studenci VI roku. Jego zdanie jest konieczne, aby absolwent otrzymał dyplom i uzyskał pełne prawo wykonywania zawodu lekarza. Średnia tegorocznych wyników osób z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie była najwyższa w kraju. Tylko jednej osobie nie udało się zdać egzaminu.

To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie i zwieńczenie naszej pracy. W tamtym roku w październiku mielimy 15-lecie naszego kierunku. Osiągaliśmy już kilka lat temu wysokie wyniki – byliśmy na trzecim czy czwartym miejscu. Pierwszy raz jesteśmy na pierwszym miejscu i jest to dla nas ogromny sukces – mówi dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM i dziekan Wydziału Lekarskiego UWM. I dodaje: – Jesteśmy ogromnie zadowoleni i szczęśliwi. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom administracyjnym naszego wydziału, bo to jest nasz wspólny sukces. Gratuluję studentom. Żadna grupa absolwentów przed wami przez te kilkanaście lat kierunku lekarskiego na UWM nie zdała tego egzaminu najlepiej w Polsce.  

 

Zajęcia na Wydziale Lekarskim UWM

 

Prof. Gromadziński jest dziekanem już piąty rok i, jak zaznacza, wynik studentów i absolwentów jest pracą wspólną, także od strony organizacyjnej.  

 Dużo zrobiliśmy przez ostatnie lata. Zmieniliśmy nawet trochę program, zwracając uwagę na potrzeby studentów. Wydaje mi się, że to też przełożyło się na efekt – nasi studenci są najlepsi. Powinniśmy się z tego cieszyć i być dumni – podkreśla prof. Leszek Gromadziński.  

Dobry wynik lekarskiego egzaminu końcowego otwiera drogę do wymarzonych specjalizacji.  

Absolwenci muszą zdać jak najlepiej, żeby uzyskać miejsce rezydenckie na daną specjalizację. Każdy lekarz ma swoje marzenia: gdzie chciałby pracować, gdzie i w którym kierunku chciałby się specjalizować. Medycyna zmieniła się od czasów, gdy ja studiowałem 25 lat temu. Teraz już na początku ogólniaka trzeba sobie wybrać kierunek. Jeśli chce się iść na medycynę, to trzeba mieć trzy przedmioty opanowane perfekcyjnie: biologię, chemię, fizykę czy też matematykę. To są bardzo wymagające studia, ale bardzo ciekawe, a zawód jest odpowiedzialny i moim zdaniem najpiękniejszy – mówi dziekan Wydziału Lekarskiego.  

 

Zajęcia na Wydziale Lekarskim UWM

 

Prof. Gromadziński zaznacza, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kształci przyszłych lekarzy dopiero od 15 lat. Nie jest też, oczywiście uczelnią medyczną.

Jesteśmy Wydziałem Lekarskim na klasycznym uniwersytecie, gdzie mamy 16 wydziałów. To jest naszą siłą – możemy współpracować naukowo i dydaktycznie, także z innymi naukowcami z innych dziedzin. To też rozszerza nasze horyzonty i jest dużym plusem. Możemy prowadzić wspólnie badania – medycyna z żywieniem, weterynarią, bioinformatyką, matematyką. W chwili obecnej te duże uniwersytety medyczne są za nami. Jesteśmy z tym wynikiem lepsi od uczelni z dużą historią nauczania medycyny – podkreśla prof. Gromadziński.  

 

Leszek Gromadziński

 

Wyniki LEK prezentowane są w kilku kategoriach. Biorąc pod uwagę ogół przystępujących w tym roku, czyli absolwentów poprzednich lat i studentów VI roku, UWM zajął pierwsze miejsce. W rankingu zdających egzamin po raz pierwszy, czyli najczęściej jeszcze studentów, którzy mają już na VI roku prawo przystąpienia do egzaminu, UWM zajął wysokie drugie miejsce. 

Do LEK przystąpiło 11 528 osób, uzyskując średnio 163,47 punktu. Absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze średnią wynoszącą 169,05 okazali się lepsi od swoich koleżanek i kolegów z 19 innych uczelni.

aw

 

Źródło: termedia.pl

Źródło: termedia.pl

 

Rodzaj artykułu