12 Października 2023

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest gospodarzem kolejnego posiedzenia KRAUM (11-13 października). Obradom rektorów towarzyszyło m.in. wręczenie Certyfikatów Jakości Kształcenia dla wyróżniających się wydziałów lekarskich. Wyróżnienie w imieniu UWM przyjął prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum.

 

Rektorzy uczelni, na których prowadzone są kierunki medyczne, podczas pobytu na Warmii rozmawiają nie tylko na tematy związane z kształceniem studentów oraz poruszają kwestie związane z wyzwaniami współczesnej medycyny, ale mają szansę także zwiedzić zamki Kapituły Warmińskiej w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim. Ponadto KRAUM połączona jest z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Lekarskim UWM, która odbędzie się w piątek 13 października. 

Certyfikaty Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim UWM odbiera Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum.

 

Podczas obrad wydziałom lekarskim uczelni medycznych zostały wręczone Certyfikaty Jakości Kształcenia na okres pięciu lat, tj. do czerwca 2028 roku. Wśród wyróżnionych za kształcenie na wysokim poziomie znalazł się Wydział Lekarski UWM. Certyfikat odebrał prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor UWM ds. Collegium Medicum.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 roku przez prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni. Pierwotny KRAMP (Konferencja Rektorów Akademii Medycznych w Polsce) reprezentował problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec ministerstwa zdrowia i ministerstwa szkolnictwa wyższego (m.in. próbował nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych). Obecnie Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między członkami wchodzącymi w jej skład.

W skład KRAUM, wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski Collegium Medicum.

Rodzaj artykułu