06 Marca 2024

Aktualności


W środę 6 marca Wydział Humanistyczny UWM stał się królestwem logopedów. Na gości czekały warsztaty logopedyczne z bajkami, przedstawienia teatralne, dzień otwarty w gabinecie logopedycznym, wykład oraz finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka. Patronat nad wydarzeniem objął Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Europejski Dzień Logopedy świętowany jest 6 marca już od 20 lat. Od powstania logopedii na Wydziale Humanistycznym angażują się w jego popularyzację także studenci i wykładowcy UWM. Chcą edukować, zarażać logopedyczną pasją, informować, inspirować – zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych. Podkreślają, jak ważne jest ćwiczenie prawidłowego wypowiadania się. W organizację wydarzenia zaangażowali się przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego „Laboratorium Logopedyczne”, które funkcjonuje na Wydziale Humanistycznym. Jednym z punktów programu był dzień otwartych drzwi w gabinecie logopedycznym.

 

Europejski Dzień Logopedy na Wydziale Humanistycznym UWM

 

Dla grup przedszkolaków organizowane są zajęcia paluszkowe, taneczne, ruchowe. Do gabinetu logopedycznego może przyjść każdy, także student czy pracownik. Każdy może skorzystać z konsultacji logopedycznych – mówi Edyta Cieloszczyk, studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku logopedia. – Najbardziej fascynującą rzeczą w logopedii jest to, że jest to interdyscyplinarny kierunek i można czerpać wiedzę z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii.

 

>>> Logopeda architekt i konstruktor umysłu. Rozmowa z dr Ewą Hrycyną 

 

Kinga Krauze jest nauczycielką w przedszkolu „Mali Giganci”. Wydział Humanistyczny odwiedziła z grupą dzieci.

Uważam, że warto było tutaj przyjść, żeby popularyzować Dzień Logopedy. To bardzo ważny i potrzebny zawód. Dzieciom zajęcia bardzo się podobały – zaznacza.

Weronika Głodkowska jest na drugim roku w Szkole Doktorskiej. Pełni funkcję opiekunki SKN „Laboratorium Logopedyczne”, a 6 marca nadzorowała dzień otwarty w gabinecie logopedycznym.

Jako koło naukowe prowadzimy działalność popularyzatorską. Otworzyłyśmy dzisiaj drzwi naszego gabinetu logopedycznego. Chcemy, żeby studenci, dzieci ze szkół i przedszkoli oraz wszystkie osoby zainteresowane mogły do nas przyjść, zobaczyć, jak pracujemy, zadać pytania. Może mają potrzebę jakiejś terapii, a studenci może chcieliby się włączyć w działanie koła naukowego? Dlatego dzisiaj cały dzień odpowiadamy na wszystkie pytania – mówi Weronika Głodkowska. I dodaje: – Przychodzą do nas nasze byłe studentki, które teraz pracują w przedszkolach. Chcą pokazać dzieciom, gdzie same uczyły się zawodu. To nas cieszy.

 

Europejski Dzień Logopedy na Wydziale Humanistycznym UWM

 

Zuzanna Wierzbicka, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Laboratorium Logopedyczne”, dodała także, że ważną częścią działalności koła, jest prowadzenie terapii logopedycznej.

Poza otwartymi drzwiami gabinetu logopedycznego na Wydziale Humanistycznym odbywały się również warsztaty logopedyczne dla przedszkolaków „Czarowanie i bajanie”.

Dzięki warsztatom logopedycznym dzieci ćwiczą mowę. Wykonują np. kląskanie czy dmuchanie przez gwizdki – mówi Monika Zawistowska z Przedszkola Miejskiego 37.

Warsztaty „Czarowanie i bajanie” prowadzone są na kanwie bajek. Korzystamy z takich form jak teleturniej, zagadki, rozumienie czytanych bajek. Prowadzą to moje studentki. Dzieci są zainteresowane i reagują z entuzjazmem. Bajki uczą pięknego języka i obycia z literaturą. Podczas zajęć zwracamy uwagę na ćwiczenia przygotowujące aparat mowy do starannego mówienia. Z reakcji dzieci widać, że znają stare bajki i one nadal są aktualne – tłumaczy mgr Beata Mikitiuk, która prowadzi na logopedii ćwiczenia z zaburzeń wymowy, a podczas warsztatów towarzyszyła studentkom.

Studenci pierwszego roku logopedii przedstawili „Szewczyka Dratewkę” i „Calineczkę”, a absolwentka UWM Klaudia Dubicka wygłosiła wykład „Postępowanie logopedyczne w leczeniu układu stomatognatycznego”.

W trakcie obchodów Europejskiego Dnia Logopedy na UWM zaplanowany był także finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najtrudniejszą Lingowałamkę i Skrętacz Języka. Wiktoria Malinowska i Katarzyna Nadolska zwyciężyły w kategorii Skrętacz Języka, natomiast najtrudniejszą lingowałamkę przygotowała Dagmara Szydłowska.

aw

 

Europejski Dzień Logopedy na Wydziale Humanistycznym UWM

 

Rodzaj artykułu