02 Czerwca 2023

Aktualności


THE Impact to światowy ranking uczelni wyższych, który ocenia je pod kątem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w agendzie ONZ. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zajął w nim 6. miejsce wśród polskich uniwersytetów klasycznych. Najlepiej został oceniony w zakresie działań z obszaru celu 15. - Życie na lądzie.

Szóste miejsce wśród polskich uniwersytetów klasycznych i 20. spośród wszystkich polskich uczelni - tak wygląda pozycja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w rankingu THE Impact 2023. To prestiżowe zestawienie, które monitoruje działania szkół wyższych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Już samo znalezienie się na liście ma wymiar sukcesu.

W 2023 roku nasza uczelnia była oceniana w czterech kategoriach: Dobre zdrowie i jakość życia, Życie na lądzie, Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje oraz Partnerstwo dla realizacji celów. UWM najlepiej wypada w celu piętnastym: Życie na lądzie. Wskaźniki, które uwzględnia ranking, pozwoliły nam na zajęcie w tej kategorii 4. miejsca wśród polskich szkół wyższych

Pozycja UWM w rankingu polskich uczelni:

CEL 3 (Dobre zdrowie i jakość życia): 6. miejsce 

CEL 15 (Życie na lądzie): 4. miejsce 

CEL 16 (Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje): 6. miejsce

CEL 17 (Partnerstwa na rzecz celów): 11 miejsce

Zrównoważony rozwój jest głęboko zakorzeniony w strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W realizacji celów wskazanych przez ONZ pomóc ma UWM specjalna agenda, która została opublikowana we wrześniu 2022 roku. Określa ona działania i zobowiązania, które są wyrazem troski o losy planety i jej mieszkańców. Za jej przygotowanie odpowiadał uniwersytecki Green Team pod przewodnictwem Adriany Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza. "Włączenie się w realizację celów globalnych jest (...) dla nas tak naturalne, jak otoczenie, w którym funkcjonujemy na co dzień. Dla społeczności UWM ważna jest m.in. ochrona bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu" - zaznaczono w dokumencie. 

>>> Specjalne wydanie Wiadomości Uniwersyteckich z okazji opublikowania „Agendy Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.”

Z inicjatywy naszego Uniwersytetu podpisano także porozumienie w sprawie powstania Forum Zielonych Uniwersytetów. Trzy uczelnie: UWM, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W tegorocznej edycji rankingu THE znalazło się 1591 uczelni (niemal 200 więcej niż rok temu) z całego świata. Po zsumowaniu ocen w czterech kategoriach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uplasował się w przedziale 1001+.

W zestawieniu brane są pod uwagę wskaźniki, które można przyporządkować do czterech obszarów: badaniazarządzaniezasięg i nauczanie.

W rankingu THE Impact UWM po raz pierwszy pojawił się w 2021 roku. Nasz uniwersytet zdobył wówczas drugie miejsce w Polsce w kategorii zrównoważony rozwój miast i społeczności. W 2022 roku UWM była oceniany w kategoriach: Dobre zdrowie i jakość życia, Działania na rzecz klimatu, Życie na lądzie oraz Partnerstwo dla realizacji celów. Uczelniane działania na rzecz realizacji trzeciego z celów wskazanych w agendzie ONZ (Dobre zdrowie i jakość życia) pozwoliły naszej Uczelni na zajęcie 3. miejsca w Polsce (ex aequo z Politechniką Łódzką).

 

Rodzaj artykułu