05 Grudnia 2023

Aktualności


We wtorek 5 grudnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się pierwsze posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej powołanej na lata 2023-2027. Jej przewodniczącym został dr hab. Marcin Dąbrowski z Wydziału Prawa i Administracji. Ustalono wstępny kalendarz wyboru elektorów, rektora oraz członków Senatu na kadencję 2024-2028.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2023-2027 został wybrany podczas listopadowego posiedzenia Senatu UWM.

Tworzą ją:

  • prof. dr hab. Jan Miciński (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
  • dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
  • dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM (Wydział Geoinżynierii),
  • prof. dr hab. n. med. Mariusz Majewski (Wydział Lekarski),
  • prof. dr hab. Andrzej Pomianowski (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
  • dr hab. Krzysztof Żęgota prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
  • dr hab. Marcin Dąbrowski (Wydział Prawa i Administracji),
  • dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa)
  • Piotr Szauer (Centrum Marketingu i Mediów - przedstawiciel jednostek ogólnouczelnianych).

Do tego grona dołączyli także przedstawiciele studentów i doktorantów.

Głównym zadaniem na najbliższe miesiące będzie przeprowadzenie wyborów członków Uczelnianego Kolegium Wyborczego a następnie wyborów rektora oraz członków Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na czteroletnią kadencję.

- W pierwszym półroczu nowego roku zostaną przeprowadzone trzy wybory. Najpierw uzupełnimy i stworzymy Uczelniane Kolegium Elektorów, które dokona wyboru rektora na kadencję 2024-2028. Uczelniana Komisja Wyborcza zaplanowała wybory rektora na przełom marca i kwietnia. A na końcu będziemy wybierać Senat uczelni - tłumaczy przewodniczący UKW dr hab. Marcin Dąbrowski. Kalendarz wyborczy musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Senat UWM podczas najbliższego posiedzenia - 19 grudnia.

Zaproponowany przez Uczelnianą Komisję Wyborczą pierwszy termin wyboru rektora UWM na kadencję 2024-2028 to 21 marca.

Źródło: Radio UWM FM

 

Rodzaj artykułu