Komisja ds. Równości Szans

Skład komisji

 1. dr hab. Katarzyna Ćwirynkało
 2. dr hab. Liliana Rytel
 3. dr n. med. Piotr Engelgardt
 4. dr inż. Agnieszka Bęś
 5. dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz
 6. dr inż. Magdalena Lemecha
 7. dr inż. Michał Łopata
 8. dr Marta Cichy
 9. dr Grażyna Ciecierska
 10. dr Ewa Gojło
 11. dr Stanisław Maksymowicz
 12. dr Ewelina Mączka
 13. dr Kamila Naumowicz
 14. dr Marek Siemiński
 15. dr Piotr Wojnicz
 16. dr Monika Sobczuk-Szul
 17. mgr Anna Piotrowska
 18. mgr Ewa Wankiewicz
 19. Patryk Laskowski
 20. Agata Szymanowicz

 

Zadania komisji

Do zadań Komisji ds. Równości Szans należy między innymi:

 1. Współpraca z Rzecznikiem
 2. Opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych
 3. Wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania
 4. Inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej
 5. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej
 6. Inicjowanie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających
 7. Przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji
 8. Opiniowanie innych procedur i praktyk w zakresie zadań należących do Komisji
 9. Wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych