Wydziałowi opiekunowie osób z niepełnosprawnościami

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Wszelkie zapytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale (specyfika poszczególnych kierunków, zmiana formy zaliczeń/egzaminów itp.) należy kierować do wymienionych poniżej osób.

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt,

ul. M. Oczapowskiego 5, p.212

telefon: 89 523 42 66 lub 539 737 090

e-mail: a.dziekonska@uwm.edu.pl

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Ewa Gojło

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin, budynek C.B.

ul. Oczapowskiego 1A, pokój nr 132, I piętro (winda)

telefon: 89-523-35-02

e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl

 

Wydział Humanistyczny

dr Marta Cichy

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. K. Obitza 1, p. 253

telefon: 89 524 63 56

e-mail: marta.cichy@uwm.edu.pl

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

prof. dr hab. Bożena Kordan

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

telefon: (89) 523-37-81, 515 122 571

e-mai: bozena.kordan@uwm.edu.pl

 

Wydział Matematyki i Informatyki

dr Grażyna Ciecierska

Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

ul. Słoneczna 54, pok. A0/20

telefon: 89 524 60 51

e-mail: grac@matman.uwm.edu.pl

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

prof. dr hab. Jarosław Całka

kierownik Katedry Fizjologii Klinicznej

ul. Oczapowskiego 13, p. 020

telefon: 89 523 41 88

e-mail: calkaj@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Ekonomicznych

dr Magdalena Raczyńska

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

ul. Oczapowskiego 4 pok. 317

e-mail: magda.raczynska@uwm.edu.pl

 

dr Dorota Sobol

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,

ul. Prawocheńskiego 3 pok. 3 (parter)

e-mail: dorota.sobol@uwm.edu.pl

 

Wydział Lekarski

dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska

Katedra Rehabilitacji i Ortopedii

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

ul. Żołnierska 18

telefon: 601830520

e-mail: prohalina@wp.pl

 

Szkoła Zdrowia Publicznego

mgr piel Mariola Ejdys

wykładowca Katedra Pielęgniarstwa

ul. Żołnierska 14 C

telefon: 89 524 61 54

e-mail: mariola.ejdys@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji

ul. Benedykta Dybowskiego 13, p. B1.24

telefon: 608 419 241

e-mail: beata.antoszewska@uwm.edu.pl

 

Wydział Sztuki

mgr Ewa Wankiewicz

wykładowca, Instytut Muzyki

ul. F. Szrajbera 11, p. 331

telefon: 89 524 63 90

e-mail: ewa.wankiewicz@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauk Technicznych

dr Joanna Hałacz

adiunkt Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

telefon: 89 523 37 49

e-mail: jhalacz@uwm.edu.pl

 

Wydział Nauki o Żywności

dr inż. Aneta Dąbrowska

adiunkt, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

ul. Oczapowskiego 7, pok. 7

kontakt: anetazj@uwm.edu.pl

 

Wydział Geoinżynierii

dr inż. Michał Łopata

adiunkt, Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

ul. Prawocheńskiego 1 p. 19

telefon: 512 311 756

e-mail: michal.lopata@uwm.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji

dr Kamila Naumowicz

Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

e-mail: kamila.naumowicz@uwm.edu.pl

 

Wydział Teologii

dr Sylwia Mikołajczak

ul. Kard. Hozjusza 15

e-mail: sylwia.mikolajczak@uwm.edu.pl

 

Filia UWM w Ełku

dr Jacek Janusz Mrozek

ul. Kościuszki 23 pok.2

telefon: 87 621 60 76 lub 87 621 03 08

e-mail: jacek.mrozek@uwm.edu.pl