03 Maja 2023

Wydarzenia


Tematem odbywającej się w dn. 12-13 maja na Wydziale Humanistycznym konferencji naukowej „Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje” będzie szeroko pojmowana genologia. Uczestnicy wydarzenia wysłuchają referatów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Na zaproszenie organizatorów konferencji „Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje” odpowiedziało kilkadziesiąt osób. Pozwoliło to przygotować ciekawy, uwzględniający głosy przedstawicieli wielu różnych dyscyplin naukowych, program wydarzenia.

Uczestnicy wydarzenia rozmawiać będą zarówno o teoretycznych, jak i materiałowych ujęciach wybranych zagadnień, gatunkach realizowanych i tworzonych w dowolnie wybranych typach przekazów oraz ich odbiorze. Przedmiotem refleksji badaczy z kilkudziesięciu ośrodków naukowych będzie nie tylko kultura wysoka, ale i popularna oraz alternatywna, a także bezpośrednie i zapośredniczone medialnie komunikowanie (się).

W piątek wykłady plenarne wygłoszą badaczki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Maria Wojtak mówić będzie o zjawisku hybrydyzacji, hybrydach gatunkowych i tekstowych, a dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS o gatunku jako kategorii mediolingwistycznej.

Popołudniowe obrady toczyć się będą w ośmiu sekcjach. Mowa będzie m.in. o serialowych hybrydach, konwencjach filmowych i literackich oraz dziennikarskich. Nie zabraknie też namysłu nad grami.

W sobotę 13 maja do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW zaprezentuje swoje ustalenia na temat metafor genologii, a dr hab. Krzysztof Kaszewski opowie o nazywaniu gatunków dzieł kultury.

Po wykładach plenarnych zaplanowano osiem sekcji tematycznych. Uczestnicy konferencji wygłoszą referaty dotyczące m.in. komiksów, muzyki i wywiadów. Kolejne wystąpienia będą także kontynuować konferencyjne refleksje nad serialami i literaturą. 

Konferencja organizowana jest przez przedstawicieli Instytutów Literaturoznawstwa i Językoznawstwa. To kolejne wspólne przedsięwzięcie zespołu, który dotąd odpowiedzialny był m.in. za cykle konferencji poświęconych serialom oraz namysłowi nad postacią w kulturze. Owocami olsztyńskich spotkań badaczy kultury jest kilkanaście tomów monografii naukowych. Wszystkie dostępne są w otwartym dostępie. 

 

Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka

Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje

Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja, recepcja

Seriale w kontekście kulturowym. Serialowe sedno

Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki - motywy - mutacje

Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie - fani - twórcy

Seriale w kontekście kulturowym. Sfery życia - z życia sfer

Seriale w kontekście kulturowym. Dyskurs, konwencja, reprezentacja

Seriale w kontekście kulturowym. Format, intertekst, adaptacja

Seriale w kontekście kulturowym. Język, odbiór, interpretacja

 

Postać w kulturze wizualnej. Tom 1: Ujęcia literackie

Postać w kulturze wizualnej. Tom 2: Obrazy i słowa 

Postać w kulturze wizualnej. Tom 3: Teatr, film i telewizja

Postać w kulturze wizualnej. Tom 4: Media, słowa, wizerunki

Postać w kulturze wizualnej. Tom 5: Postacie, światy, fikcje

 

 

 

Rodzaj artykułu