12 Lutego 2024

Wydarzenia


Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Wydziału Geoinżynierii UWM zaprasza na Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości odbędzie się w dniach 27-29.05. 2024 r. w hotelu Best Western Kopernik w Olsztynie.

Organizowana jest pod auspicjami Towarzystwa Naukowego Nieruchomości przy współorganizacji wiodących ośrodków naukowych z całego kraju. W 2024 r. współorganizatorem konferencji są trzy katedry z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Wydziału Geoinżynierii UWM

Konferencja ma charakter cykliczny. W pierwszym dniu konferencji, zgodnie z tradycją, odbywa się sesja doktorancka, w pozostałych dwóch dniach sesje plenarne i sesja posterowa – dla pracowników naukowych. Program dostępny jest na stronie wydarzenia. 

Tegoroczna konferencja będzie miała charakter jubileuszowy, ze względu na 30-lecie powołania Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości powstało 11 lutego 1994 roku w Olsztynie. Zrzesza ono założycieli, członków oraz członków zwyczajnych i wspierających, wśród których znaczący procent stanowią profesorowie oraz doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, których działalność naukowa i zawodowa dotyczy nieruchomości. Celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o metodach, technikach i zasadach wyceny zasobów majątkowych, popularyzacja osiągnięć nauki w tym zakresie, a także ich praktycznych zastosowań w działalności podmiotów gospodarczych. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości rozwija i upowszechnia wiedzę o gospodarowaniu przestrzenią oraz o metodach, technikach i zasadach wyceny zasobów majątkowych, popularyzuje osiągnięcia nauki w tym zakresie, a także ich praktyczne zastosowania w działalności podmiotów gospodarczych, tj. rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami czy zarządca nieruchomości.

Rodzaj artykułu