05 Lipca 2024

Wydarzenia


Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków)”.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym (ul. K. Obitza 1) w dniach 27–28 września 2024 r.

Celem interdyscyplinarnego spotkania będzie naukowa refleksja skoncentrowana wokół egodokumentów, powstałych zarówno w wiekach dawnych, jak i współcześnie. Według holenderskiego historyka i pisarza Jacoba Pressera są nimi wszelkie źródła, w których autor opowiada o swoich uczuciach, o życiu prywatnym, w sposób zamierzony lub niezamierzony ujawniając swoje ego. Organizatorzy liczą na twórczą wymianę myśli badaczy, którzy pokażą znaczenie egodokumentów dla ich naukowych dociekań, a także podzielą się swymi refleksjami metodologicznymi i genologicznymi płynącymi z analizy różnych form wypowiedzi nie tylko opisujących rzeczywistość, lecz także samego opisującego, ukazujących przyjmowaną przez niego strategię prezentacji czy autoprezentacji, podporządkowaną tradycji gatunku lub ją w jakiś sposób modyfikującą.

Konferencja jest finansowana z projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego Piotra Jana (1685-1736) – opracowanie filologiczno-historyczne i edycja” (nr 0343/NPRH9/H11/88/2021).

Rodzaj artykułu