22 Maja 2023

Wydarzenia


Kampus UWM w dniach 21-23 czerwca stanie się miejscem międzynarodowego spotkania naukowców w czasie połączonych konferencji: 18. Sympozjum Polskich Karabidologów i 9. Sympozjum Bałtyckich Koleopterologów. "Wiadomości Uniwersyteckie" objęły wydarzenie patronatem medialnym.

Karabidologia i Koleopterologia to działy entomologii zajmujące się badaniem owadów z rzędu chrząszczy.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa organizatorzy chcą odtworzyć spotkania, zarówno krajowe dotyczące chrząszczy biegaczowatych (karabidologia), jak i międzynarodowe, dotyczące chrząszczy państw położonych wokół Morza Bałtyckiego. Organizatorzy uważają, że oprócz wartości naukowych, uczestnicy sympozjum będą mieli możliwość przebywania w pięknym miejscu, jakim jest miasteczko uniwersyteckie Kortowo. 

Tematem przewodnim konferencji będzie prezentacja wyników badań nad ekologią i systematyką chrząszczy z rejonów nadbałtyckich, a także nad Carabidae jako bioindykatorami zmian w środowisku przyrodniczym. Biorąc pod uwagę szerokie zainteresowania entomologów, podczas spotkania możliwe będzie również zaprezentowanie osiągnięć nie związanych ściśle z tematyką Sympozjum.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Entomologii Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie oraz Katedra Ochrony Lasu z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Patronat Honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM.

Komitet Honorowy: dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa prof. dr hab. Krzysztof Jankowski, prof. Oleg Aleksandrowicz (Polska), prof. Stanisław Huruk (Polska), dr Maria Wolender (Polska), prof. Gabor Lӧvei (Węgry), dr Rikjan Vermeulen (Niderlandy). 

Miejsce obrad: sala im. profesora Z. Tomaszewskiego UWM w Olsztynie, Plac Łódzki 5.

Więcej informacji na stronie wydarzenia

Loga konferencji karabinologów

 

Rodzaj artykułu