Wirtualne zwiedzanie wystawy „Sport w powojennym Ełku 1945-1950”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wirtualnego spaceru po Muzeum Historycznym w Ełku i zwiedzenia wystawy stworzonej przez pracownika Katedry Socjologii dr. Stefana Marcinkiewicza pt. „Sport w powojennym Ełku 1945-1946”.

http://sport.muzeum.elk.pl/?fbclid=IwAR1zDfIKg0lNXWox1Yzy5SQkFkDUXWWBAzFwXJvzs9Z7zkQNLD8ENdmqxGs

Pożegnanie i powitanie

Szanowni Państwo,

z dniem 1 marca br. grono pracowników Katedry Socjologii opuścił dr hab. Jacek Poniedziałek. Życzymy naszemu Koledze Jackowi sukcesów na nowej ścieżce pracy naukowo-dydaktycznej. Liczymy, że nasze relacje znajdą nowy – ponadregionalny i międzyuczelniany wymiar.

Z dniem 1 marca br.  grono pracowników Katedry Socjologii zostało uzupełnione o nowego adiunkta – dr. Michała Dąbrowskiego. Życzymy naszemu, nowemu Koledze szybkiej adaptacji i powodzenia w pracy naukowo dydaktycznej.

Pracownicy  Katedry Socjologii INP UWM w Olsztynie

 

 

Zaproszenie na wykład prof. Marka Sokołowskiego (VII Dni Seweryna Pieniężnego)

28 lutego 2020 (piątek), w ramach VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, obędzie się spotkanie z prof. Markiem Sokołowskim (UWM, SDP) nt. „Medialne utopie Marshalla McLuhana. Pół wieku później”. Spotkanie obędzie się w Książnicy Polskiej „Scena Literacka” w Olsztynie o  godz. 17.00.  Program VII Dni Seweryna Pienieżnego

Promocja książki prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza

4 października 2019 r. w Klubie Pracowników UWM Baccalarium odbyła się promocja ksiązki prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza pt. „Logos, Ethos i Pathos III RP i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki”. To już trzecia wspólna publikacja obu Autorów. W znakomitej atmosferze zaproszeni goście mogli spotkać się z autorami i porozmawiać o meandrach języka współczesnej debaty publicznej. Poniżej krótka fotorelacja autorstwa Piotra Garbacza.

Konkurs na adiunkta w Katedrze Socjologii

http://bip.uwm.edu.pl/node/7067

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w  Katedrze Socjologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
 • stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia),
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii, historii myśli socjologicznej, socjologii gospodarki i przedsiębiorczości
 • co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja za co najmniej 10 pkt),
 • doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki,
  w której był składany,
 • czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze socjologii,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 1668 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 lutego 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.