14 Marca 2023

Aktualności


Matematyka to królowa nauk. Podobno żadna dziedzina nauki bez niej nie może się obejść. W Światowym Dniu Liczby Π (14 marca), czyli Międzynarodowym Dniu Matematyki, sprawdzamy, czy tak jest istotnie.

Prof. Adam Doliwa, fizyk matematyczny, dziekan Wydziału Matematyki i I Informatyki

Wiele współczesnych teorii matematycznych wzięło się z potrzeb fizyki. Fizycy potrzebowali bowiem dla opisania zjawisk zachodzących we Wszechświecie wzorów matematycznych. W ten sposób powstało wiele działów matematyki, z czego niektórzy matematycy nawet sobie nie zdają sporawy. Już Galileusz powiedział, że matematyka jest językiem fizyki.

Prof. Nina Smolińska, biolog, przewodnicząca rady naukowej UWM i dyscypliny nauki biologiczne

Matematyka jest w naukach biologicznych szeroko stosowana do analizy wyników. Mamy w nich do czynienia z wielką liczbą danych, które bez uporządkowania nic nam nie mówią. Z tej potrzeby narodziła się bioinfomatyka. Przy pomocy narzędzi informatycznych – algorytmów analizuje i klasyfikuje dane biologiczne i nadaje im sens. Te narzędzia są bardzo ważne, bo niewłaściwe mogą wypaczyć wyniki i narobić wiele zła.

Prof. Agnieszka Pszczółkowska, diagnostyk molekularny, przewodnicząca rady naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Bez matematyki nie ma rolnictwa. Jest ona potrzebna m.in. do zapisywania wyników badań, statystki wyników, ustalania dawek nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego i sadzonek, obliczania areału i wreszcie do liczenia kosztów, zysków lub strat.

Ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM, filozof, przewodniczący rady naukowej dyscypliny nauki teologiczne

Nie chciałbym się wypowiadać, jakie zastosowanie ma matematyka w teologii, bo jestem filozofem, ale matematyka i filozofia są ze sobą związane od początku jednej i drugiej dyscypliny – wystarczy wskazać Pitagorasa, Talesa, Rajmujda Lulla, Pascala, Leibnitza. To byli jednocześnie filozofowie i wielcy matematycy. Częścią filozofii jest logika, bez której przecież nie ma logiki matematycznej i matematyki.

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, przewodniczący rady naukowej dyscypliny nauki prawne

O roli i znaczeniu matematyki w stanowieniu i stosowaniu prawa świadczy chociażby to, że przy rekrutacji na kierunek prawo na niektórych uniwersytetach uwzględnia się ocenę maturalną z matematyki, a nie np. z języka polskiego, chociaż naturalnym narzędziem prawnika jest „żywe słowo”. Chodzi bowiem o precyzję myślenia, metodyczne podejście do sprawy. Niewiele osób wie, że Mikołaj Kopernik był prawnikiem, a nawet doktorem obojga praw. Logika widoczna jest w jego pismach i praktycznym działaniu, także na Warmii. Wielu znanych matematyków było jednocześnie prawnikami. Współcześnie w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczony w wielu interdyscyplinarnych zespołach badawczych działają prawnicy, którzy nie tylko zajmują się aspektami prawnymi analizowanych zjawisk, ale „spinają” rozproszone wysiłki całego zespołu w całość, tworzą syntezy i redagują dokumenty. Można zatem skonstatować, że prawo i matematyka idą w parze. Podobnie, administracja i matematyka.

Prof. szt. Benedykt Błoński, muzyk, Instytut Muzyki UWM, dziekan Wydziału Sztuki

W muzyce jest porządek jak w matematyce. Liczba nut i taktów musi się zgadzać w jednostce czasu, jak w matematyce 2x2=4. Największym „matematykiem” wśród muzyków był według mnie Jan Sebastian Bach. U niego ten matematyczny porządek jest doprowadzony do perfekcji. Dla mnie w tym sensie muzyka i matematyka mają bardzo wiele wspólnego.

Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM, historyk, Wydział Humanistyczny, przewodniczący rady naukowej dyscypliny historia

Częścią matematyki jest statystyka. Ma ona bardzo szerokie zastosowanie w badaniach historycznych. Szczególnie jest przydatna w historii demografii, gospodarczej, społecznej, militarnej. Bardzo często opisując procesy gospodarcze trzeba prowadzić różne wyliczenia, wyciągać średnie, mediany, procenty. Ja sam przy opisywaniu niektórych zjawisk gospodarczych posługuję się arkuszem Excela. W historii od matematyki nie da się uciec.

Z okazji Dnia liczby Π dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM wygłosi wykład pt. Tytuł: 3,14... i co dalej? Czy jest w tym jakiś porządek? Po wykładzie wspólna konsumpcja 3,14-zzy.

lek

Rodzaj artykułu