30 Marca 2023

Aktualności


– Jeśli weźmiemy pod uwagę swoje umiejętności i zainteresowania, to studia nie będą dla nas uciążliwe, a przyszła praca może stać się pasją i dawać satysfakcję – uważa Judyta Zeszczuk, doradczyni zawodowa z Biura Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jakie zawody, branże i kierunki cieszą się największym zainteresowaniem młodych ludzi?

Z wyników rekrutacji na UWM w 2022 roku wynika, że najwięcej chętnych wybrało kierunki takie jak: kierunek lekarski, weterynaria, psychologia, prawo, kryminologia, informatyka, zarządzanie, filologia angielska, ekonomia. Warto wspomnieć, że studenci mieli też do dyspozycji nowe kierunki kształcenia: doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji, inżynierię w logistyce na Wydziale Nauk Technicznych oraz produkcję muzyczną i realizację dźwięku na Wydziale Sztuki.

Rynek jest dynamiczny, zmienny. Jakie kompetencje warto rozwijać?

Kompetencje twarde i miękkie wpływają na wyniki pracy, a także na zarobki, dlatego warto je doskonalić. To właśnie wiedza i umiejętności, czyli kompetencje twarde, pozwalają wykonywać obowiązki na danym stanowisku. Tutaj warto jeszcze dodać kompetencje cyfrowe, czyli znajomość technologii. Natomiast kompetencje miękkie to umiejętności osobiste i interpersonalne. Określają m.in. to, jak komunikujemy się, jak organizujemy swoją pracę, jak integrujemy się z innymi ludźmi.

Jakie są kierunki i zawody przyszłości, na które nie powinno zabraknąć zapotrzebowania?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prognozuje, że na rynek pracy i zawody przyszłości największy wpływ będą miały dynamicznie rozwijająca się technologia, postępująca automatyzacja, rynek specjalistów, rozwój wiedzy i rosnące znaczenie kreatywności. Czyli najbardziej poszukiwani będą pracownicy na rynku informatycznym i telekomunikacyjnym, a także osoby, których praca związana jest z logistyką, biotechnologią, energetyką oraz nanotechnologią. Do zawodów przyszłości będą zaliczać się też psychologowie, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także fizjoterapeuci. Coraz większą popularność będą zyskiwali różnego rodzaju doradcy finansowi. W ofercie studiów UWM znajdziemy kierunki, które po studiach mogą nam zapewnić pracę.

Szybki postęp w technologii sprawi, że pracownicy naukowi będą kluczowi dla dalszego rozwoju. W przyszłości w największym stopniu zyskają naukowcy z takich dziedzin jak matematyka, chemia, fizyka, czy też inżynieria. To właśnie dzięki ich badaniom na rynku pojawiać się będą nowe technologie i wynalazki, usługi medyczne, leki czy też sposoby na pozyskiwanie energii.

Za chwilę maturzyści staną przed trudnym wyborem kierunku studiów. Lepiej wybierać zgodnie z zainteresowaniami czy potrzebami rynku pracy?

Przed ostatecznym wyborem warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów kierunku, który mnie interesuje, jakie mogą czekać mnie obowiązki zawodowe i wysokość zarobków.

Jeśli weźmiemy pod uwagę swoje umiejętności i zainteresowania, to studia nie będą dla nas uciążliwe, a przyszła praca może stać się pasją i dawać satysfakcję. Podejmując decyzję związaną z wyborem studiów, przyglądamy się też temu, co robimy lepiej niż inni i czego uczy nam się najłatwiej. Trzeba sobie również zadać pytania dotyczące naszej zawodowej przyszłości — np. jaki rodzaj i tryb pracy preferujemy, czy wolimy pracę zdalną czy kontakt z ludźmi itd.

Judyta Zeszczuk, doradczyni zawodowa. Fot. archiwum prywatne. 
Judyta Zeszczuk, doradczyni zawodowa.
Fot. archiwum prywatne. 

 

Na jakie wsparcie ze strony Biura Karier młodzi mogą liczyć już na studiach?

Misją Biura Karier i Biura Współpracy z Absolwentami jest służenie informacją, radą, wsparciem i pomocą studentom oraz absolwentom naszej uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie w skutecznym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

W ramach prowadzonej działalności bezpłatnie oferujemy doradztwo zawodowe i z przedsiębiorczości, a także coaching kariery z wykorzystaniem profesjonalnego narzędzia, czyli testu kompetencji. Ponadto organizujemy warsztaty, spotkania informacyjne oraz targi pracy. Nasze działania obejmują także nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z pracodawcami, w związku z tym udzielamy wsparcia w poszukiwaniu staży, praktyk i zatrudnienia.

Zachęcam do obserwowania naszego profilu facebookowego i zaglądania na stronę internetową http://www.uwm.edu.pl/kariera/, gdzie publikujemy bardzo ciekawe informacje i wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Biura Karier i Biura Współpracy z Absolwentami.

Rozmawiała: Anna Wysocka

 

 

Rodzaj artykułu