13 Kwietnia 2023

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności w Oświacie szukają symbolu równości. Logo promujące przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji oraz wzmacnianie zasad równego traktowania, jak i szeroko rozumianej dostępności UWM, można zgłaszać do 21 kwietnia.

Organizatorzy czekają na prace plastyczne wykonane dowolną techniką, w tym również przy użyciu grafiki komputerowej. Logo równościowe powinno nawiązywać do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz trzech wartości: szacunku, równości i empatii.

Jak zgłaszać swoje prace?

Prace konkursowe należy dostarczyć do 21 kwietnia osobiście (adres: ul. Romana Prawocheńskiego 3, pokój nr 5, 10-720 Olsztyn w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku) albo przesyłać:

a) na adres mailowy: mateusz.dampc@uwm.edu.pl;

b) pocztą tradycyjną (Rzecznik ds. Równości Szans, ul. Romana Prawocheńskiego 3, pokój nr 5, 10-720 Olsztyn, z dopiskiem – Konkurs „LOGO RÓWNOŚCIOWE”).

Nagrody:

I miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 400 zł,

II miejsce: 2 karnety trzydniowe na Kortowiadę 2023 r.,

III miejsce: książka dotycząca problematyki przeciwdziałania dyskryminacji,

Wyróżnienie: gadżety z logo UWM.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

a) zapoznanie się z regulaminem Konkursu „LOGO RÓWNOŚCIOWE” (dalej: „Regulamin”) umieszczonym na stronie: http://zagiel.uwm.edu.pl/rzecznik-dsrownosci-szans;

b) posiadanie aktywnego statusu studenta bądź pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

c) polubienie i zostanie obserwatorem oficjalnego fanpage'u Rzecznika ds. Równości Szans na https://www.facebook.com/rzecznikuwm/;

d) spełnienie warunków podanych w § 3 ust. 1 Regulaminu.

 

Karta zgłoszeniowa >>> pobierz

Więcej informacji na >>> stronie internetowej Rzecznika ds. Równości Szans.

Fot. Fabrikasimf/Freepik

 

Rodzaj artykułu