31 Sierpnia 2023

Aktualności


Uroczysta gala oficjalnie zainaugurowała działalność Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - wyjątkowego miejsca w regionie, którego nadrzędną misją jest popularyzacja nauki.

Kortosfera jest jedynym w Polsce centrum nauki usytuowanym przy uniwersytecie. Czyni ją to miejscem unikatowym i stwarzającym mnóstwo możliwości, aby rozpowszechniać wiedzę i objaśniać otaczający nas świat. To, że nauka jest nieodłączną częścią życia każdego z nas podkreślał prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

- Nauka pomaga nam zrozumieć wszystko, co znajduje się wokół nas, a więc de facto tajemnicę życia. Pandemia Covid-19 pokazała, jak istotną dziedziną jest medycyna, od której zależy jakość i długość naszego życia. Ponadto osiągnięcia naukowe napędzają wszelkie innowacje. Nauka wpływa również na kulturę, przekracza granice, inspirując współpracę międzynarodową. Jest obecna w każdym aspekcie naszego życia i właśnie dlatego zbudowaliśmy Kortosferę - abyśmy mogli ze świadomością, pokorą i szacunkiem podchodzić do otaczającej nas rzeczywistości -  mówił prof. Jerzy Przyborowski.

prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM / fot. Janusz Pająk

Kortosfera jest niezwykle ważnym projektem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ponieważ stwarza możliwość zaprezentowania tego, czym na co dzień zajmują się naukowcy w swoich laboratoriach i gabinetach. Jedną z najmocniejszych stron nowego centrum nauki na mapie Polski jest to, że na swoich czterech poziomach wystawienniczych opowiada o tych dziedzinach nauki, które na UWM mają najsilniejszą tradycję, jak rolnictwo czy nauki o żywności.

Wpisuje się to również w jedną z inteligentnych specjalizacji regionu, czyli “żywność wysokiej jakości”, na co zwrócił uwagę Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

- Oferta Kortosfery wspaniale zazębia się z tym, w jaki sposób chcemy rozwijać nasz region. Rolnictwo, produkcja żywności wysokiej jakości czy dbanie o dobro naszej planety to kwestie, do których przykładamy wielką wagę. To wyjątkowe miejsce nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także dla Olsztyna i całego regionu. Żyjemy w czasach, w których niezwykle ważne są dobrze wykształcone kadry, będące w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Gratuluję Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu ukończenia tego projektu w bardzo symbolicznym momencie, tj. w Roku Kopernika i zbliżającej się 25. rocznicy powstania uczelni - mówił Gustaw Marek Brzezin.

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego / fot. Janusz Pająk

Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery, zapoznał gości z ofertą centrum, a także podsumował lata wytężonej pracy.  

-To był szalony, ale piękny czas. Były łzy i była radość, ale już dobiegliśmy, jesteśmy na mecie - ja i moja drużyna. Dla mnie i dla mojego zespołu jest to wielka radość w postaci doświadczenia życiowego. Cieszymy się, że możemy pracować na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że udało nam się zbudować markę, która właśnie otwiera się na miasto i region. To dla nas wielka perspektywa, wielkie możliwości, które uzyskaliśmy, otrzymując ten projekt. Dźwignęliśmy ten ciężar i zrobiliśmy to na najwyższym poziomie - mówił.

Warto odnotować, że Mateusz Pikuliński został członkiem zarządu Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN, które łączy krajowe instytucje współpracujące na rzecz badań i profesjonalizacji w obszarze komunikacji nauki.

- Oczywiście bardzo się cieszę, że zostałem członkiem zarządu SPiN, ale nie postrzegam tego w kategoriach osobistych, ale jako korzyść dla Uniwersytetu, a także miasta i regionu. Jest to dla mnie wyróżnienie, ale także wyzwanie. Stowarzyszenie zrzesza podobne jednostki jak Kortosfera, więc bardzo cenna będzie wymiana doświadczeń. Z punktu widzenia Uniwersytetu jest to też wielka szansa, bo pojawiają się możliwości nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, uczestniczenia w projektach. Mam nadzieję dać z siebie jak najwięcej i przysłużyć się rozwojowi zarówno Stowarzyszenia, jak i samej Kortosfery - skomentował Mateusz Pikuliński.

Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery / fot. Janusz Pająk 

Licznie zgromadzeni goście już podczas gali otwarcia mogli poszerzyć swoją wiedzę i doznać bezpośredniego kontaktu z nauką. Umożliwił im to wykład inauguracyjny pt. “Energia na Ziemi i w Kosmosie”, który wygłosił dr hab. Leszek Błaszkiewicz, prof. UWM z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, popularyzator nauki. Starał się udzielić odpowiedzi na tylko z pozoru łatwe pytania, jak np. to, czym jest energia.

dr hab. Leszek Błaszkiewicz, prof. UWM podczas wykładu inauguracyjnego / fot. Janusz Pająk

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Bogusław Stec, kanclerz UWM oraz Mateusz Pikuliński, dyrektor Kortosfery. Nastąpiło ono w jednym z najciekawszych miejsc centrum, a mianowicie przy spektakularnym wahadle Foucaulta, które demonstruje ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi. Wszyscy wspólnie wykrzyczeli słowo “Ko-rto-sfera”, po czym rozległy się gromkie brawa.

Wstęgę przecinają od lewej: Mateusz Pikuliński, Bogusław Stec, prof. Jerzy Przyborowski, Gustaw Marek Brzezin / fot. Janusz Pająk 

Następnie wszyscy udali się na zwiedzanie części wystawienniczej oraz laboratoryjnej. Goście nie kryli zdumienia i zainteresowania ofertą Kortosfery, a z ich ust padały najczęściej takie słowa jak “wspaniałe” czy “spektakularne”. Deklarowali również, że wrócą tu ze swoimi rodzinami i będą zachęcać innych do odwiedzenia centrum.

Zespół Kortosfery tworzą osoby, które znają procesy w części wystawienniczej i w laboratoriach, tj. mikrobiolodzy, chemicy czy biotechnolodzy. W sumie jest to sześcioro edukatorów i czworo laborantów, a także osoby odpowiedzialne za pracę administracyjną, marketingową, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz inne kwestie. Łącznie to około 25 pracowników.

Kortosfera będzie dostępna dla zwiedzających od 1 września br. Bilety można zarezerwować za pośrednictwem strony internetowej lub kupić na miejscu. Część wystawiennicza jest czynna przez siedem dni w tygodniu w godz. od 9:00 do 19:00, a w sobotę i w niedzielę od 10:00 do 18:00. Laboratoria zaś będą dostępne we wszystkie dni oprócz poniedziałku, kiedy to będzie odbywał się “Lab bez barier”, czyli zajęcia skierowane do osób uczących się w szkołach specjalnych. Kortosfera szacuje, że rocznie będzie ją odwiedzać 56 tys. osób.

 

Marta Wiśniewska

 

 

O Kortosferze:

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mieści się przy ul. Dybowskiego 11A, tuż obok Centrum Konferencyjnego UWM i siedziby Wydziału Humanistycznego. Na każdej z pięciu kondygnacji budynku znajduje się wystawa na inny temat. Na parterze jest to „Podziemne królestwo”, na pierwszym piętrze – „Sieję, więc jestem”, na drugim – „Człowiek – istota jedząca” oraz Laboratorium Wysokich Energii. Trzeci poziom to wystawa „Jak wyżywić przyszłość”, a na czwartym czekają „Młodzi odkrywcy kosmosu”. Ponadto działają tam specjalistyczne laboratoria, pracownia mikroskopowa i sale do pokazów naukowych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 2,6 tys. metrów kwadratowych, z czego przestrzeń wystawiennicza zajmuje ok. 1,7 tys. 

Całkowita wartość projektu to 32,9 mln zł, z czego 16,6 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00 „Infrastruktura Edukacyjna”, poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowację”.

Polecamy wywiad z Mateuszem Pikulińskim >>> Kortosfera: wielkie otwarcie już 1 września

A także stronę internetową Kortosfery >>> TUTAJ

Rodzaj artykułu