21 Czerwca 2024

Aktualności


Dwa zgromadzenia zrzeszające rektorów uczelni, w gronie których znajduje się przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wybrały nowe władze.

Na przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2024–2028 został wybrany prof. Krzysztof Jóźwik z Politechniki Łódzkiej. Od września zastąpi na tym stanowisku prof. Teofila Jesionowskiego z Politechniki Poznańskiej. Zgromadzenie Plenarne, w czasie którego zapadła ta jednomyślna decyzja, odbyło się 20 czerwca na świętującej swoje 120-lecie Politechnice Gdańskiej. UWM w czasie spotkania reprezentował prof. Jerzy Przyborowski.

Wiceprzewodniczącymi KRPUT w kadencji 2024–2028 zostali:

  • dr hab. Danuta Zawadzka – rektor Politechniki Koszalińskiej;
  • prof. Marek Pawełczyk – rektor-elekt Politechniki Śląskiej;
  • prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej.

Jak czytamy w "Forum Akademickim", prof. Jóźwik zamierza szczególną uwagę poświęcić nie tylko kwestiom finansowania nauki i wzmocnienia wsparcia dla młodych naukowców, ale też zmianom w podejściu do procesu kształcenia, stawiając na kompetencje przyszłości, na czele z kreatywnością i samodzielnością myślenia.

 

Nowe władze KRPUT Fot. Politechnika Gdańska
Nowe władze KRPUT
Fot. Politechnika Gdańska

 

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych działa pod tą nazwą od 1996 roku. Wcześniej (od 1989 roku) funkcjonowała jako Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Jest dobrowolnym stowarzyszeniem, a o zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale (lub uprawnienia równorzędne). 

Celem KRPUT jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej oraz występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza MNiSW) i ustawodawczej.

Członkowie zgromadzenia dążą też do umacniania istniejących i tworzenia nowych form współpracy naukowej pomiędzy zespołami badawczymi w różnych szkołach technicznych w kraju i za granicą,

KRPUT obecnie zrzesza 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych – w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uczelnie medyczne mają nowego przewodniczącego

Także członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, której zadaniem jest koordynowanie działań i opracowywanie stanowisk w sprawach dotyczących społeczności akademickiej wyższych szkół medycznych, zdecydowali o wyborze nowych władz. Pracami KRAUM pokieruje rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuska. Zastąpił na tym stanowisku prof. dra hab. Marcina Gruchałę, który pełnił funkcję przewodniczącego KRAUM w kadencji 2020-2024.

Zastępcami nowego przewodniczącego będą:

  • prof. Leszek Domański, rektor elekt Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • prof. Zbigniew Krasiński, rektor elekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • prof. Marcin Moniuszko, rektor elekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
  • prof. Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Nowe władze KRAUM Fot. Paweł Sudara/GUMed
Nowe władze KRAUM
Fot. Paweł Sudara/GUMed

Posiedzenie KRAUM odbyło się w dn. 19-20 czerwca 2024 r. w Sopocie. Jego organizatorem był Gdański Uniwersytet Medyczny.

KRAUM obraduje cyklicznie i jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów 15 uczelni, wśród których jest UWM.

Wśród celów swoich działań KRAUM wskazuje m.in. inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych oraz podejmowanie czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.  Konferencja uzgadnia także wspólne stanowiska rektorów i wyraża opinie w sprawach szpitali,  dla których organem założycielskim są uczelnie oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM wśród pozostałych przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRAUM
Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor ds. Collegium Medicum UWM wśród pozostałych przedstawicieli uczelni zrzeszonych w KRAUM
Fot. Paweł Sudara/GUMed

 

Rodzaj artykułu