03 Czerwca 2024

Aktualności


Święto Uniwersytetu to nie tylko okazja do radości i uroczystości, ale i namysłu nad przyszłości szkolnictwa wyższego. Na zaproszenie prof. Jerzego Przyborowskiego w Kortowie 3 czerwca spotkali się rektorzy uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Przez dwa dni będą oni tu obradować na tematy kluczowe dla rozwoju nauki.

Spotkanie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Kortowie rozpoczęło się w poniedziałkowy (3 czerwca) poranek.

Bardzo się cieszę, że możemy świętować jubileusz 25-lecia Uniwersytetu z rektorami należącymi do KRUP i KRPUT – mówił w czasie przerwy w obradach prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM. – Przy tej okazji rozmawiamy o sprawach istotnych. Dzisiaj pierwsza część obrad była poświęcona roli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wyzwaniom, które przed nią stoją.

W czasie spotkania rektorów na tapecie był też inny, bardzo ważny temat, czyli to, w jaki sposób uczelnie mogłyby wspierać zakończenie konfliktu w Strefie Gazy. Jak zaznaczył prof. Jerzy Przyborowski, sytuacja w tym regionie budzi ogromne emocje.

Prof. Jerzy Przyborowski

 

Przyszłość nauki, przyszłość uczelni

– Dyskutować będziemy przede wszystkim o przyszłości – zapowiadała z kolei w poniedziałkowy poranek prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz przewodnicząca KRUP.Chcemy porozmawiać o tym, co się powinno w szkolnictwie wyższym i w nauce dziać w ciągu najbliższych czterech lat. Rozpoczęliśmy od rozmowy na temat kształtu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, projektów oceny kompleksowej i projektów akredytacji, później będziemy mówić o bieżących problemach szkolnictwa wyższego, bo wiele się dzieje w tej chwili w kraju. Będzie też mowa o kolejnych przepisach i rozwiązaniach, żebyśmy wiedzieli, z czym wchodzimy w nowy rok akademicki.

Dyskutujemy również o przyszłości w zakresie systemów edukacji – dodał prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej i przewodniczący KRPUT. – Zgodnie z systemem bolońskim mamy podział na kształcenie licencjackie i inżynierskie, a później magisterskie. Z tym wiążą się różne wyzwania, więc chcemy też zróżnicowania subwencji w ramach kształcenia, zwłaszcza na poziomie magisterskim (nie mówiąc już o szkołach doktorskich), bo ono powinno być bardziej elitarne. Drugi ważny aspekt to nowa ewaluacja. Wiemy, że ministerstwo pracuje nad kwestiami legislacyjnymi, więc chcemy współuczestniczyć w tym tworzeniu rozwiązań. Zależy nam na przyszłości, na naszych studentach, doktorantach i oczywiście pracownikach.

Prof. Bogumiła Kaniewska

 

Jedność dla nauki jutra

Szykujemy się do zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, dlatego KRASP już pewne swoje propozycje panu ministrowi przedstawił, ale myślę, że będzie jeszcze mnóstwo szczegółowych uzgodnień – przyznała prof. Kaniewska. – Spotykamy się dwoma konferencjami, bo każda grupa uczelni ma swoje kłopoty i swoje interesy, ale działamy w systemie, który powinien być spójny. Myślę, że to jest historyczna chwila, kiedy obie konferencje spotykają się razem i już ta pierwsza część pokazała, że mamy wspólne sprawy i – co jest najważniejsze – potrafimy rozmawiać.

Gremia, które spotkały się w Kortowie, będą obradować zarówno razem, jak i w oddzielnych sekcjach.

Przed uczelniami technicznymi stoją dwa wyzwania. Pierwsze związane jest z tym, jak kształcić w nowym modelu, wykorzystując nowe narzędzia. O sztucznej inteligencji mówi się dużo, ale ważne jest, żeby przejść rewolucję w edukacji i nie stracić podstaw inżynierskich – zaznaczył przewodniczący KRPUT. – Drugi temat dotyczy tego, czy będą kierunki zamawiane i jak pozyskiwać najlepszych kandydatów na studia oraz jak zachęcić młodych absolwentów do pracy na uniwersytecie. Musimy myśleć z troską o nowych kadrach.

Posiedzenie KRUP i KRPUT

 

Jak przypomniał prof. Jesionowski, niedawna regulacja płac, choć ważna, jest niewystarczająca. Tym bardziej że w interesie szkolnictwa wyższego jest to, by na uczelniach zostawali najlepsi absolwenci.

KRUP w czasie wtorkowych (4 czerwca) obrad będzie się zajmował m.in. uchwałami Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, które zostaną przedyskutowane, a następnie przedstawione ministrowi i przewodniczącemu KRASP. Rektorzy będą rozmawiać także o koniecznych zmianach w regulaminie Konferencji. To spotkanie przygotuje KRUP do kolejnego zebrania, które będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Konferencji.

Posiedzenie KRUP i KRPUT

 

UWM partnerem dla innych uczelni

Choć rektorzy z całej Polski przyjechali do Kortowa, by zajmować się przyszłością szkolnictwa wyższego, nie pozostali obojętni na miejsce, w którym prowadzili obrady. Przewodniczący obu Konferencji przyznali, że kampus kortowski zrobił na nich duże wrażenie.

Jestem zachwycona tym, jak tu jest pięknie i zielono, ale imponuje mi też to, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski łączy tak wiele dyscyplin i kierunków kształcenia. To pewien fenomen dla mnie jako rektorki uniwersytetu klasycznego. Macie państwo przed sobą ogromne i wspaniałe perspektywy, a także jesteście – co pokazały ostatnie wybory rektora – jednością, która wie, w którą stronę zmierza – mówiła w wywiadzie udzielonym mediom uniwersyteckim prof. Kaniewska. Rektorka UAM życzyła społeczności UWM jak najszybszej realizacji celów i… wyznaczenia sobie kolejnych zadań. Jak zapewniła, za sukces Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego trzyma kciuki.

UWM to bardzo silny, kompleksowy uniwersytet. Jestem zaszczycony, że należy on do KRPUT-u, uczelni zogniskowanych na naukach inżynieryjno-technicznych, ale – tak jak powiedziała pani rektor Bogumiła Kaniewska – to jest Uniwersytet bardzo zróżnicowany i czyni go to po prostu lepszym – zaznaczył z kolei prof. Jesionowski, doceniając także działania, które UWM podejmuje z myślą o zrównoważonym rozwoju. – Gratuluję tego wspaniałego srebrnego jubileuszu i już życzę, żeby zamienił się w piękne złoto, a później w diamenty. Jesteście państwo w naprawdę pięknym miejscu i czasie.

Rodzaj artykułu