28 Marca 2024

Aktualności


Znamy zwycięzców XIV edycji Programu LIDER. Wśród laureatów znalazły się dwie naukowczynie z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dr inż. Magda Dudek oraz dr inż. Katarzyna Zdanowicz.

Program LIDER realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O wsparcie w XIV edycji konkursu aplikowało 364 badaczy. Eksperci wybrali do dofinansowania 41 projektów, w tym dwa z UWM. Uroczysta gala wręczenia symbolicznych czeków i pamiątkowych dyplomów odbyła się 22 marca w Warszawie. Udział w niej wzięli m.in. dr Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, prof. dr hab. inż. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski p.o. dyrektora NCBR.

- W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdajemy sobie sprawę, że nauka jest podstawą sukcesu gospodarki. To z nauki wywodzą się technologie, które później wdrażane na rynek podnoszą konkurencyjność gospodarki. Tym bardziej cieszy mnie, że mogę uczestniczyć w sukcesie perspektywicznych, młodych naukowców, których myślenie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie wyników własnych badań naukowych – powiedział podczas gali prof. dr hab. inż. Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

W gronie osób, które swoimi innowacyjnymi badaniami mogą wpłynąć na rozwój nauki, są dwie naukowczynie z UWM.

Dr inż. Magda Dudek z Katedry Inżynierii Środowiska na Wydziale Geoinżynierii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi badania dotyczące produkcji surowców w oparciu o biomasę mikroglonów powstających w technologiach bezodpadowych. Finansowany projekt nosi tytuł „Innowacyjna metoda hodowli mikroglonów z przeznaczeniem na cele paszowe”.  Jego celem jest opracowanie technologii pozwalającej na wykorzystanie pofermentu powstającego na biogazowniach rolniczych do namnażania mikroglonów Arthrospira paltaensis oraz Chlorella vulgaris mogących stanowić komponent paszy dla drobiu. W konsekwencji ma to wspomóc zagospodarowanie i zmniejszyć ilość osadów pofermentacyjnych powstających w wyniku pracy biogazowni rolniczych. Badaczka w planach ma opracowanie układu technologicznego do pozyskiwania kondensatu i efektywnego wykorzystania go w procesach hodowli biomasy glonów, stanowiących następnie komponent pasz dla drobiu. Założenia projektu pozwolą na przetestowanie i opracowanie technologii, która w nowatorski i niekonwencjonalny sposób podchodzi do wytwórstwa bezodpadowego. Wartość projektu to 1 721 250 zł.

– To duże wyróżnienie, zwłaszcza z uwagi na to, że nie jestem na stanowisku badawczym, tylko technicznym. Pracuję jako technolog i uzyskanie grantu na badania jest dla mnie bardzo motywujące i budujące – mówi dr inż. Magda Dudek. – Badania rozpoczną się 1 kwietnia. W pierwszej kolejności badaniu poddane zostaną pofermenty biogazowni rolniczych. Ostatecznie chcę uzyskać czysty kondensat zasobny w związki azotu, który będzie mógł być wykorzystywany w energetyce, rolnictwie czy ogrodnictwie – wyjaśnia.

Dr inż. Katarzyna Zdanowicz, adiunkt w Katedrze Inżynierii Budowlanej na Wydziale Geoinżynierii UWM opracowuje nowe technologie w dziedzinie budownictwa betonowego. Na projekt pt. „Opracowanie technologii chemicznego sprężania powierzchniowych, prefabrykowanych elementów betonowych wraz z systemem zintegrowanego monitoringu sprężenia” otrzymała 1 061 981,25 zł. Celem jej badań jest opracowanie technologii chemicznego sprężania prefabrykowanych elementów betonowych. Kluczową innowacją jest zastosowanie specjalnych domieszek ekspansywnych, które podczas hydratacji zwiększają swoją objętość. To powoduje, że w zbrojeniu prefabrykatów pojawiają się siły rozciągające, co prowadzi do chemicznego sprężania materiału. Projekt zakłada wykorzystanie nasączonego kruszywa lekkiego dla wewnętrznej pielęgnacji betonu oraz zintegrowanego systemu monitoringu sprężenia bazującego na światłowodowych czujnikach odkształceń. Badaczka oczekuje, że finalne produkty charakteryzować się będą wyższymi parametrami mechanicznymi, zmniejszonym ciężarem oraz wprowadzeniem kontrolowanego poziomu sprężenia.

– Udział i wyróżnienie w Programie LIDER to początek niezależności w pracy badawczej. Dzięki temu mogę prowadzić badania ze swoją grupą. Jest nas pięcioro i mamy czas działania 24 miesiące. Badania rozpoczęliśmy 1 marca i obecnie tworzymy już pierwsze receptury – dodaje dr inż. Katarzyna Zdanowicz.

Program LIDER, uruchomiony w 2009 roku, jest najdłużej nieprzerwanie trwającym programem w ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego adresaci to młodzi naukowcy.  Celem programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych badaczy w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Wyniki realizowanych projektów mogą mieć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie funkcjonuje Centrum Badań i Projektów. Ta ogólnouczelniania jednostka wspiera pracowników, doktorantów i studentów w pozyskiwaniu środków na badania naukowe i prace rozwojowe oraz w realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Zachęcamy do kontaktu:

 e-mail: cbip@uwm.edu.pl

tel. 89 523 35 52

tel. 89 524 52 53

Sylwia Zadworna

Rodzaj artykułu