21 Kwietnia 2023

Aktualności


Wydział Nauk Ekonomicznych UWM oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zorganizowali pierwszą konferencję „Efektywne zarządzanie organizacją przy wsparciu audytu wewnętrznego", która odbyła się w piątek 21 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia w Olsztynie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców: kontrolerów wewnętrznych, audytorów, kierowników jednostek, ale także do kadry akademickiej.

- Zainteresowanie konferencją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ już po trzech dniach od ogłoszenia mieliśmy komplet uczestników i listę rezerwową. Uważam, że temat jest bardzo ważny – mówi „Wiadomościom Uniwersyteckim” dr Anna Bartoszewicz z Katedry Finansów UWM, organizatorka. I dodaje: - W dzisiejszych czasach mamy niepewność otoczenia i doświadczamy wielu zmian. Organizacje potrzebują od wewnątrz jakiegoś narzędzia, które pozwoli im reagować na te zmiany i efektywnie realizować założone cele. Audytor wewnętrzny zapewnia wsparcie dla kierownika jednostki w realizacji zadań.

Goście wypełnili całą salę konferencyjną w Starej Kotłowni. Wydarzenie zgromadziło 96 uczestników i grupę prelegentów.

- Uczestnikami konferencji są przedstawiciele gmin, administracji skarbowej, podmiotów prywatnych, jak również przedstawiciele uczelni wyższych. Mam nadzieję, że nasza konferencja stanie się wydarzeniem cyklicznym, ponieważ nasz wydział współpracuje z Instytutem Audytorów Wewnętrznych. Tak duży odzew na ogłoszenie o tym spotkaniu pokazuje, że audytor jest potrzebny w różnych organizacjach – komentuje dr Anna Bartoszewicz.

Mamy przyjemność gościć dzisiaj wielu praktyków, którzy wspierają nas w dydaktyce i w dzieleniu się wiedzą z zakresu zasad zarządzania organizacją. Audyt wewnętrzny jest ogromnie ważną działalnością w przedsiębiorstwie. Taka konferencja to niebywała okazja, żeby wymieniać się mądrością naukowców i praktyków. To jest niezbędne, by mogły funkcjonować firmy i uczelnie – uważa dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM.

- Jedną z rzeczy, którą robi Instytut II Polska, jest współpraca z uczelniami – mówił Maciej Piołunowicz, wiceprezes IIA Polska, współorganizator konferencji. I dodaje: - Trudno sobie wyobrazić lepszą uczelnię do współpracy niż UWM. Drugi element, który jest dla nas bardzo ważny, to umożliwienie audytorom wewnętrznym z najróżniejszych miejsc, poszerzania wiedzy.

Maciej Piołunowicz zwraca uwagę, że często firmy obawiają się audytów, bo kojarzy im się ze zmianą. Zasłaniają się procedurami, przepisami i tym, że „zawsze tak było” i „tak się u nas robi”.

 - Jedną z najważniejszych cech i umiejętności audytora wewnętrznego jest dziecięca ciekawość i pamiętanie cały czas o pytaniu „dlaczego”? Praca audytora powinna polegać według mnie na tym, że idziemy do biznesu i pytamy: dlaczego robicie to tak, a nie inaczej? A może da się zrobić to inaczej? – mówi Maciej Piołunowicz. I dodaje: - Audytor wewnętrzny nie jest od tego, żeby potwierdzać, że działamy zgodnie z procedurą, instrukcją czy regulacją. Jest od tego, żeby pytać, czy czegoś nie można zrobić lepiej.

- Zmiana jest nieunikniona. Jeżeli nie będzie zmiany, nie dojdziemy jako organizacja do celu – zauważa dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. I dodaje: - Członkowie organizacji opierają się raczej negatywnym konsekwencjom zmiany - obawiają się np. utraty pracy - a niekoniecznie zmianie samej w sobie. Musimy to dostrzec.

 

Anna Wysocka

fot. Janusz Pająk 

Rodzaj artykułu