29 Marca 2023

Aktualności


Koła Naukowe działające na UWM mogą starać się o dofinansowanie projektów badawczych, artystycznych, konstrukcyjnych i edukacyjnych. Rozpoczęła się kolejna edycja Studenckiego Grantu Rektora. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r.

Konkurs jest szansą dla kół naukowych, bo mogą wziąć w nim udział wszystkie, które działają na UWM. Prorektor ds. studenckich i prof. UWM, dr hab. Sławomir Przybyliński, w rozmowie z Piotrem Szauerem z Radia UWM FM zachęca do wzięcia udziału w V edycji Studenckiego Grantu Rektora. - Moim zdaniem to bardzo ważna inicjatywa dla członków kół naukowych. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają ciekawy pomysł.

Prof. Przybyliński zaznacza, że wykluczeniu podlegają projekty, które mają na celu finansowanie udziału w konferencjach, organizację wyjazdu, warsztatu  czy obozu naukowego oraz zakup oprogramowania. To są ważne elementy rozwoju kół naukowych, ale nie ich dotyczy ten konkurs. Studencki Grant Rektora przewiduje dofinansowanie projektów badawczych, artystycznych, konstrukcyjnych i edukacyjnych.

-  Wnioski oceniają eksperci i będą brać pod uwagę m.in. innowacyjność, współpracę z organizacjami i firmami, interdyscyplinarność, wartość projektu dla samego uniwersytetu i jego promocji. Mam nadzieję, że każde koło znajdzie coś dla siebie i będzie aplikować – dodaje prof. Przybyliński. Prorektor ds. studenckich UWM zwraca uwagę, że konkurs uczy formalnego rozpisania grantu i jego kosztorysu oraz etapów projektowych, dzięki temu może stać się przygotowaniem studentów do dalszej drogi naukowej, np. w szkole doktorskiej, gdy będą mieli możliwość pozyskiwania dużych grantów ministerialnych.

Kwalifikacja projektów odbywać się będzie w następujących dziedzinach: 1. nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i dziedzina sztuki; 2. nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych; 3. nauk inżynieryjno-technicznych; 4. nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Termin składania wniosków w V edycji - 31 maja 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania: 31 października 2023 r.

Regulamin i wniosek do wypełnienia są dostępne na stronie: https://uwm.edu.pl/studenci/studencki-grant-rektora

 

W 2022 w IV edycji o Studencki Grant Rektora UWM aplikowało 28 kół naukowych z 11 wydziałów.

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w minionym roku:

- Koło Naukowe Parazytologii "Vermis" (Szkoła Zdrowia Publicznego UWM) - Candidatus neoehrilichia mikurensis - nowopojawiający się patogen - detekcja w kleszczach Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus;

- Studenckie Koło Naukowe Entomologów PASIKONIK (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - Hodowla drewnojadów (zophobas morio) i ich wielokierunkowe wykorzystanie zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal";

- Koło Naukowe diagnostyki Chorób Roślin ZYMOKS (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - Wpływ zmian klimatu na proces infekcyjny Fusarium graminearum na pszenicy i kukurydzy oraz możliwość ograniczenia infekcji metodą biologiczną;

- Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM) - Polimorfizm rs1801197 w genie receptora kalcytoniny (CALCR) i jego związek z poziomem kalcytoniny parathormonu i kalcytriolu u pacjentów ortopedycznych;

- Naukowe Koło Położników (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM) - Oznaczenie ekspresji genów kodujących receptory oraz enzymy szlaku endokannyabinoidowego (ECS), w endometrium krów zdrowych, chorych na podkliniczne (SE) oraz kliniczne zapalenie błony śluzowej macicy (CE);

- Studenckie Naukowe Koło Językoznawców (Wydział Humanistyczny UWM) - Co w sercu, to na języku. Język a patriotyzm w perspektywie pokoleniowej;

- Studenckie Koło Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu "Korozja" (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM) - W lustrze pokolenia "Z";

- Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej (Wydział Sztuki UWM) - Drzeworyt na szlaku.

 

aw

 

Rodzaj artykułu