11 Marca 2024

Aktualności


W zbliżającej się rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kandydaci i kandydatki wybrać będą mogli nowy kierunek w ofercie Wydziału Sztuki. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zastąpiona zostanie sztukami wizualnymi, które będą oferowały bogatszy i lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy program kształcenia.

Pierwsi studenci rozpoczną edukację na kierunku sztuki wizualne już 1 października tego roku. Do wyboru będzie zarówno pierwszy, jak i drugi stopień studiów, więc ci, którzy ukończą licencjat z edukacji artystycznej, będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunku sztuki wizualne.

Wprowadzamy ten kierunek, ponieważ edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych powodowała pewne zamieszanie pojęciowe. Zdarzały się pomyłki – niektórzy myśleli, że jest to kierunek pedagogiczny. Aby uniknąć takich nieporozumień, stworzyliśmy kierunek sztuki wizualne, który jest w dużej mierze odwzorowaniem edukacji artystycznej, ale wprowadza porządek w nomenklaturze i przy okazji udoskonala program kształcenia. Studenci otrzymają rozszerzoną ofertę, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza studiów drugiego stopnia, gdzie mamy do czynienia z rozszerzoną ofertą przedmiotów do wyboru, pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności w bardziej wyspecjalizowanych obszarach sztuki opartych w dużej mierze na mediach cyfrowych – wyjaśnia dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM, dyrektorka Instytutu Sztuk Pięknych UWM.

Branża wizualna czy – w szerszym ujęciu – kreatywna prężnie się rozwija. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości powstaną nowe zawody w tej dziedzinie. W związku z tym możliwości zatrudnienia są i będą duże. Zespół, którym kierowała prof. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, wziął to pod uwagę i tak skonstruował ofertę kształcenia, aby absolwenci sztuk wizualnych byli w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom rynku pracy.

Uważnie śledzimy losy naszych absolwentów i z satysfakcją muszę przyznać, że wielu z nich bardzo dobrze radzi sobie na rynku pracy. Wiele osób zakłada własną działalność, świadcząc usługi w zakresie projektowania i komunikacji wizualnej, inni zatrudniają się w większych firmach, działających w obszarze kreatywnym. Ponadto pracują w wielu, czasem bardzo zaskakujących na pozór miejscach – np. jako plastycy, którzy wykonują zlecenia wizualne. Jedna z naszych absolwentek była zatrudniona w firmie, która tworzyła duże makiety. Po ukończeniu kierunku sztuki wizualne można także pracować w przestrzeniach szeroko pojętej kultury – muzeach, galeriach, domach kultury – wylicza prof. Kulikowska-Parkasiewicz.  

Sztuki wizualne są kierunkiem artystycznym, zatem podczas rekrutacji, oprócz wyników z matury, sprawdza się również predyspozycje kandydatów. Oznacza to, że trzeba złożyć prace z zakresu rysunku i malarstwa, które ocenia komisja egzaminacyjna.

Zachęcamy już teraz przyszłych kandydatów do rozwijania swoich umiejętności plastycznych poprzez rysowanie i malowanie. Aby wspomóc osoby starające się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w przygotowaniu prac składanych do oceny, Instytut Sztuk Pięknych organizuje kursy przygotowawcze, które odbywają się w drugiej połowie czerwca. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki matury, ale nie ukrywam, że kluczowa będzie ocena predyspozycji – dodaje prof. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co musi przygotować kandydat na kierunek sztuki wizualne można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Sztuki. Z myślą o osobach, które chcą się rozwijać artystycznie, przygotowano 20 miejsc na studiach pierwszego stopnia i 10 na studiach magisterskich.

Marta Wiśniewska

 

 

W ofercie kształcenia UWM na rok akademicki 2024/2025 znajdzie się kilka nowości. To biogospodarka rybacka (na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt), logistyka (na Wydziale Nauk Ekonomicznych), socjologia (studia II stopnia na Wydziale Nauk Społecznych) i resocjalizacja z penitencjarystyką (WNS). Edukację artystyczną z zakresu sztuk plastycznych zastąpi natomiast kierunek sztuki wizualne (realizowany na studiach I i II stopnia na Wydziale Sztuki UWM).

Rodzaj artykułu