30 Listopada 2023

Aktualności


W Orlando na Florydzie od 27 listopada do 1 grudnia odbywa się konferencja Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC). Uznawana jest ona za największe na świecie wydarzenie w dziedzinie modelowania i symulacji (M&S). Konferencja zgromadziła specjalistów i naukowców z całego świata. Udział w niej bierze także prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki swojej obecności w Orlando prof. Jerzy Przyborowski ma możliwość wymiany doświadczeń z międzynarodowymi ekspertami. Wydarzenie, w którym rektor UWM bierze udział jako członek reprezentacji NATO-DEEP eAkademy, zorganizowane jest we współpracy z armią USA i National Training & Simulation Association (NTSA). Jeden z kluczowych wątków konferencji dotyczy podtrzymywania globalnej siły w cyfrowym świecie. Konferencja skupiła się na integracji człowieka z technologiami cyfrowymi i ich wykorzystaniu w kontekście globalnej gotowości wojskowej.

W programie konferencji znalazły się panele dyskusyjne oraz warsztaty dotyczące edukacji oraz kwestii związanych z generatywnym AI. Podczas ceremonii otwarcia swoje wystąpienia mieli przedstawiciele armii Stanów Zjednoczonych oraz dr Douglas Bowman, dyrektor Centrum Interakcji Człowiek-Komputer z Virginia Tech.

Szczególną uwagę uczestników przyciągnęły sesje referatów, skupiające się na obszarach takich jak cybernetyka, AI, rozszerzona rzeczywistość i ich zastosowanie w szkoleniach. Wydarzenie to było także okazją do zapoznania się z najnowszymi badaniami i ich wpływem na politykę międzynarodową.

 

Rektor UWM podczas konferencji I/ITSEC

 

Wśród specjalnych wydarzeń znalazły się panele dyskusyjne dotyczące technologii 5G, NextG, i implementacji AI w modelowaniu i symulacji. W specjalnej wystawie uczestniczyło 450 firm. Odbyła się a także prezentacja gier poważnych, czyli zaprojektowanych w celu innym niż czysta rozrywka.

Konferencja I/ITSEC 2023 to znaczące wydarzenie, które nie tylko dostarcza uczestnikom cennych informacji i nowych kontaktów, ale również wyznacza kierunek dla przyszłych badań i rozwoju w dynamicznie rozwijającej się branży technologii szkoleniowej i symulacyjnej.

W poprzednich latach przedstawicielami Uniwersytetu na konferencji w Orlando byli pracownicy Filii UWM w Ełku.

 

Rodzaj artykułu