25 Października 2023

Aktualności


Wszystkie najważniejsze informacje o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w jednym miejscu - powstała Baza Wiedzy UWM.

Baza Wiedzy UWM to projekt koordynowany przez Bibliotekę Uniwersytecką, który powstawał przez ostatnich dwanaście miesięcy. Służy do zarządzania wiedzą i materiałem badawczym Uniwersytetu. Stanowi centralny system ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników oraz doktorantów Uczelni. 

- Baza wiedzy UWM zastąpi za jakiś czas Expertusa, czyli dotychczasową bazę publikacji pracowników. W jednym miejscu zostanie zgromadzona wiedza o dorobku publikacyjnym, projektach, patentach, aparaturze badawczej, laboratoriach, pracach dyplomowych i doktorskich, nagrodach, osiągnięciach i wielu innych rzeczach, a ponadto pozwoli na śledzenie współpracy z innymi instytucjami, np. uczelniami w kraju i za granicą. System jest zintegrowany z systemami wewnętrznymi (jak APD czy częściowo z systemem kadrowym) oraz z systemami zewnętrznymi jak Web of Science, SCOPUS, ORCID czy Google Scholar. Ponadto w Bazie Wiedzy będzie znajdowało się repozytorium publikacji i danych badawczych, co jest nowością na UWM - wyjaśnia mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa, kierowniczka Działu Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM.

Uruchomienie nowej bazy było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój”. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie  Omega-PSIR, które zostało opracowane przez zespół Politechniki Warszawskiej w 2012 roku i wdrożone w kilkudziesięciu instytucjach w Polsce, w tym na wielu uczelniach wyższych.

Założenie jest takie, iż Baza Wiedzy UWM ma stanowić główne źródło wiedzy o uczelni, a zatem znajdują się tam również informacje o wydziałach oraz uczelnianych instytucjach. Wystarczy wpisać np.: “Wydział Medycyny Weterynaryjnej” i można zapoznać się  z jego strukturą, pracownikami, zdobyć adresy e-mail, numery telefonu itd.

- Pracownicy za pośrednictwem poczty elektronicznej dostali już informację, że Baza Wiedzy działa i że można z niej skorzystać. W wiadomości został załączony filmik instruktażowy, który pokazuje m.in., jak się zalogować czy jak edytować swój profil. Jesteśmy w okresie testowania, a więc wszyscy, którzy mają uwagi albo dostrzegli jakieś nieścisłości, mogą je zgłaszać do Biblioteki - informuje mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa.

Oprócz Biblioteki Uniwersyteckiej w powstawanie Bazy Wiedzy UWM były zaangażowane takie instytucje jak: Centrum Informatyczne, Centrum Badań i Projektów, Wydawnictwo UWM oraz redaktorzy, którzy zostali wyznaczeni na każdym wydziale. Realizacja projektu była możliwa dzięki Programowi Rozwojowemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Link do Bazy Wiedzy UWM >>> TUTAJ

mw

 

Rodzaj artykułu