28 Lutego 2023

Aktualności


O odpowiedź na kilka pytań dotyczących sztucznej inteligencji poprosiliśmy ChatGPT. Co ciekawe, zdaniem algorytmu rozwój sztucznej inteligencji powinien podlegać pewnym ograniczeniom i regulacjom.

Jak będzie wyglądała przyszłość sztucznej inteligencji?

Przyszłość sztucznej inteligencji może być bardzo różnorodna i zależy od wielu czynników, takich jak rozwój technologii, postęp w dziedzinie badań naukowych oraz preferencje społeczne i polityczne. Poniżej przedstawiam kilka potencjalnych kierunków rozwoju sztucznej inteligencji:

1. Przyspieszenie tempa postępu i udoskonalanie istniejących technologii: Obecnie rozwijane są różne technologie sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, głębokie sieci neuronowe, czy uczenie ze wzmocnieniem. W przyszłości można spodziewać się udoskonalania tych technologii, co pozwoli na stworzenie bardziej zaawansowanych i skutecznych systemów sztucznej inteligencji. 2. Wzrost zastosowań sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja jest już obecna w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport czy bezpieczeństwo. W przyszłości można oczekiwać, że zastosowania te będą jeszcze bardziej rozszerzone, a sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów. 3. Praca nad rozwijaniem sztucznej ogólnej inteligencji: Obecnie większość systemów sztucznej inteligencji jest oparta na uczeniu się konkretnych zadań. W przyszłości może pojawić się rozwój sztucznej inteligencji ogólnej, która będzie zdolna do uczenia się wielu różnych zadań i do rozumienia ich kontekstu. 4. Integracja sztucznej inteligencji z innymi technologiami: Sztuczna inteligencja może być zintegrowana z innymi technologiami, takimi jak Internet Rzeczy (IoT) czy robotyka. Taka integracja pozwoli na stworzenie bardziej zaawansowanych i efektywnych systemów, które będą mogły działać w pełni autonomicznie. 5. Wprowadzenie większej regulacji i kontroli nad sztuczną inteligencją: Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, pojawiają się również obawy dotyczące jej potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi i środowiska. W przyszłości można oczekiwać wprowadzenia większej regulacji i kontroli nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praw ludzi (…).

Czy sztuczna inteligencja może zagrozić ludziom?

Sztuczna inteligencja może stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi, jeśli nie zostanie odpowiednio skonstruowana, zastosowana i kontrolowana. Oto kilka możliwych scenariuszy(…):

1. Przejęcie kontroli: W niektórych przypadkach systemy sztucznej inteligencji mogą stać się na tyle zaawansowane, że będą mogły przejąć kontrolę nad systemami, które sterują naszymi życiami, takimi jak systemy bezpieczeństwa, transportu czy energetyki. 2. Błędne decyzje: Systemy sztucznej inteligencji są zwykle zbudowane na podstawie algorytmów, które uczą się na podstawie danych. Jeśli te algorytmy zostaną źle zaprojektowane lub nauczają się na podstawie niewłaściwych danych, systemy sztucznej inteligencji mogą podejmować błędne decyzje, co może prowadzić do nieprzewidywalnych skutków. 3. Zastosowania militarnie: Sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana do produkcji broni, sterowania dronami i innych systemów militarnych. Jeśli te systemy zostaną źle zaprogramowane lub źle użyte, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i prowadzić do niepotrzebnych konfliktów. 4. Bezrobocie: Wraz z postępem sztucznej inteligencji, niektóre zadania, które dotychczas wykonywali ludzie, mogą zostać zastąpione przez maszyny. To może prowadzić do bezrobocia i nierówności społecznych. 5. Prywatność: Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do zbierania i analizowania danych o ludziach. Jeśli te dane zostaną źle wykorzystane lub ujawnione bez zgody, może to naruszać prywatność i wolność jednostek. Wszystkie te scenariusze wymagają odpowiedniej kontroli i regulacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praw ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby rozwój sztucznej inteligencji odbywał się w sposób etyczny i odpowiedzialny.

Czy sztuczna inteligencja zagraża rozwojowi sztuki?

Nie, sztuczna inteligencja nie zagraża rozwojowi sztuki. Faktycznie, sztuczna inteligencja może przyczynić się do rozwoju sztuki na wiele sposobów.

Przykładowo, sztuczna inteligencja może pomóc artystom w tworzeniu nowych dzieł sztuki poprzez zaprojektowanie narzędzi do malowania i rzeźbienia, które wykorzystują algorytmy oparte na sztucznej inteligencji. Może również pomóc w tworzeniu cyfrowych dzieł sztuki, takich jak generowanie muzyki, grafiki czy filmów, gdzie sztuczna inteligencja może zaproponować różne kombinacje i style.

Ponadto, sztuczna inteligencja może pomóc w szerszym rozpowszechnianiu sztuki poprzez ułatwienie dystrybucji, promocji i sprzedaży dzieł sztuki, a także udostępnianiu ich online i tworzeniu nowych form interakcji z publicznością.

Wreszcie, sztuczna inteligencja może dostarczyć nowych narzędzi do tworzenia sztuki partycypacyjnej, takiej jak sztuka interaktywna, co pozwala na zaangażowanie szerszej publiczności w proces twórczy i uczynienie sztuki bardziej demokratyczną.

Oczywiście, jak w przypadku każdej technologii, istnieje potencjalne zagrożenie, że sztuczna inteligencja może zdominować sztukę lub zastąpić artystów, jednakże są to raczej scenariusze hipotetyczne niż realne zagrożenia. W większości przypadków sztuczna inteligencja po prostu uzupełnia kreatywność ludzką, co pozwala na stworzenie nowych, interesujących i unikalnych dzieł sztuki.

Czy korzystanie z ChatGPT do odrabiania prac domowych jest oszustwem?

Tak, korzystanie z ChatGPT do odrabiania prac domowych jest oszustwem i nieetyczne. ChatGPT jest narzędziem służącym do pomocy w zdobywaniu wiedzy i zrozumieniu problemów, a nie do rozwiązywania zadań domowych za nas. Odrabianie prac domowych przy użyciu ChatGPT uniemożliwia uczniowi prawidłowe zrozumienie tematu i zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązania problemu.

Dodatkowo, odrabianie prac domowych przy użyciu ChatGPT może prowadzić do plagiatu, który jest nielegalny i narusza zasady uczciwości akademickiej. Każdy uczeń powinien pracować samodzielnie nad swoimi zadaniami domowymi, korzystając z pomocy tylko wtedy, gdy napotka trudności.

Warto pamiętać, że zadania domowe służą nie tylko do oceny wiedzy uczniów, ale również do rozwijania umiejętności badawczych, krytycznego myślenia i samodzielności (…).

Rozmawiała Daria Bruszewska-Przytuła

Odpowiedzi wygenerowane za pośrednictwem ChatGPT Feb 13 Version. Zachowano pisownię oryginalną. 

Ilustracja: Mid Journey

Rodzaj artykułu