14 Lutego 2024

Aktualności


Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM spotkał się 14 lutego z delegacją Santander Bank Polska. Rozmowy dotyczyły m.in. dalszej współpracy i zrównoważonego rozwoju.

Współpraca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Santander Bank Polska trwa od marca ubiegłego roku. Podczas spotkania Wojciech Leśniewski, dyrektor Departamentu Santander Universidades podsumował poprzedni rok.

– Był to rok pełen sukcesów. Pierwszy raz uruchomiliśmy na UWM stypendia dla studentów i doktorantów, dzięki którym na konta 50 osób wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, działalnością społeczną, naukową czy też osiągnieciami artystycznymi i sportowymi wpłynęły nagrody w wysokości 1 tys. zł. Na stypendia aplikowało prawie 400 osób, więc widzimy duże zainteresowanie i chęć współpracy z Santander Bank Polska – mówił dyrektor.

Grupa Santander jest także organizatorem konferencji rektorów uczelni z całego świata. W ubiegłorocznej, która odbyła się w Walencji w maju, brało udział ponad 700 osób stojących na czele szkół wyższych, wśród nich znalazł się także prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

– Mieliśmy okazję podyskutować o tym, w jaki sposób powinna wyglądać przyszłość edukacji, na co zwracać uwagę w kontekście wyzwań, które nas czekają z powodu przyspieszonego rozwoju technologicznego, jak reagować na te dobre rzeczy z tym związane, ale i te, które mogą być problematyczne – podkreślał rektor.

W trakcie spotkania Wojciech Leśniewski przedstawił także dalszą możliwość współpracy uczelni z bankiem oraz ofertę na rok 2024 przygotowaną dla społeczności akademickiej.

Stypendia będziemy kontynuowali, ale ruszamy z wieloma innymi ciekawymi projektami, m.in. ze szkoleniami językowymi, szkoleniami z zakresu edukacji finansowej, inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, szkoleniami z zakresu zarządzania projektami, oferujemy również wyjazd do Stanów Zjednoczonych – wyliczał dyrektor.

Część spotkania była poświęcona zrównoważonemu rozwojowi.

– Santander Bank Polska to instytucja, która jako priorytet stawia sobie zrównoważony rozwój, propaguje tę ideę oraz wspiera innych, także finansowo. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co należy zrobić i w jaki sposób zorganizować te prace. Teraz przystąpimy do działań bardziej szczegółowych. Pierwsza istotna kwestia to edukacja i podnoszenie świadomości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Już wkrótce przyjmiemy strategiczny plan działań. Musimy być wiarygodni, nie tylko mówić, ale też pokazywać. W niedalekiej przyszłości planujemy kolejne spotkanie, na którym przedstawimy konkretne rozwiązania, które bank może wspierać – podkreślał rektor.

Z kolei Wojciech Leśniewski zapewnił, że bank pomaga przejść zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym czy uczelniom tę trudną ścieżkę transformacji zrównoważonego rozwoju.

 W jaki sposób możemy pomóc? Na pewno dzieląc się naszymi doświadczeniami z innych uczelni, gdzie ten proces pomagamy już tworzyć i go wprowadzamy. To jest jednocześnie nawiązanie relacji pomiędzy uniwersytetami a politechnikami, gdzie, jak się okazuje, te technologie są już gotowe do wdrożenia, a niekiedy już wykorzystywane. Trzecia kwestia to finansowanie wszelkich projektów, które są kosztowne, ale patrząc na nie długoterminowo – przynoszą znaczące zyski – podsumował dyrektor.

Ze strony UWM w spotkaniu udział wzięli: prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektor Gabinetu Rektora, Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Justyna Stawecka, zastępczyni dyrektorki Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Alicja Kierońska-Kaczkowska, radca prawny CWO i koordynatorka sekcji transferu technologii, Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza ds. administracyjnych oraz Michał Orłowski, dyrektor Centrum Marketingu i Mediów. W składzie delegacji Banku Santander znaleźli się: Wojciech Leśniewski, dyrektor Departamentu Santander Universidades, Milena Wilska, menedżer Placówki Santander Universidades, Paweł Czuryłło, dyrektor oddziału banku w Olsztynie, Jolanta Lesisz, dyrektorka regionu oraz Beata Kałużna z Biura Sektora Publicznego i Uczelni Wyższych.

Santander Universidades to globalna inicjatywa wsparcia szkolnictwa wyższego. Wspiera ona studentów, absolwentów, wykładowców oraz społeczności lokalne w rozwoju. Swoją misję realizuje m.in. poprzez Santander Open Academy, czyli globalną platformę edukacyjną, która oferuje stypendia i nagrody finansowe, szkolenia oraz materiały edukacyjne.

syla, fot. Janusz Pająk

 

Rodzaj artykułu