30 Maja 2023

Aktualności


Oficjalne nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Marii Siemionow odbędzie się 31 maja, podczas uroczystości związanych ze Świętem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w przededniu uroczystości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prof. Siemionow wyraziła wdzięczność za zaproszenie na Uniwersytet i przyznanie jej wyróżnienia, które - jak podkreśliła - jest najwyższym zaszczytem, jaki może nadać uczelnia. - To coś bardzo nobilitującego - mówiła. I przyznała, że jej radość powiększa fakt, że po raz pierwszy odwiedza Olsztyn.

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjął decyzję o uhonorowaniu tytułem doktora honoris causa prof. dr hab. n. med. Marii Siemionow w uznaniu jej licznych zasług dla rozwoju medycyny. W historii chirurgii zapisze się ona m.in. jako osoba, która dokonała pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy. Społeczność Uniwersytetu prof. Siemionow jednak nie tylko za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej i światowej w obszarach medycyny takich jak chirurgia rekonstrukcyjna, medycyna regeneracyjna oraz transplantologia, ale także za wybitną działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i medyczną oraz niezwykłą życzliwość i stałą gotowość do pomagania innym. Promotorem tego doktoratu jest prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz.

- To nie tylko ogromny zaszczyt i honor, ale też przyjemność uczestniczenia w tym bardzo pięknym ceremoniale oraz zobaczenia naukowców i młodzieży - mówiła w rozmowie z mediami uniwersyteckimi prof. Siemionow.

Jak przyznała, Olsztyn i region kojarzyły jej się dotąd bardzo dobrze.

- Żałuję, że nigdy nie miałam okazji tu przyjechać - zaznaczyła pani profesor.

W rozmowach z dziennikarzami prof. Siemionow chwaliła też dotychczasowe sukcesy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zaznaczyła, że wiele dobrego słyszała o Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Nie umknął jej fakt, że olsztyńska weterynaria może szczycić się europejskim certyfikatem przyznanym przez EAEVE (Europejskie Stowarzyszenie Jednostek Prowadzących Kształcenie Weterynaryjne).

Światowej sławy naukowczyni ciepło wypowiadała się także o, jak można się domyślać, najbliższemu jej sercu Collegium Medicum. W "młodości" kierunku lekarskiego na UWM dostrzega potencjał. Jak zaznaczyła, wiele osiągnięć uczelnia ma jeszcze przed sobą.

Prof. Maria Siemionow podczas konferencji prasowej na UWM
Fot. Janusz Pająk

Prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podkreślał z kolei, że nadanie godności doktor honoris causa wybitnej reprezentantce nauk medycznych to duży zaszczyt dla Uniwersytetu i wydarzenie mające wielkie znaczenie dla olsztyńskiej medycyny akademickiej, która jest młodą dyscypliną na UWM, ale mającą duże ambicje. Rektor odniósł się także do dziedzictwa Mikołaja Kopernika na Warmii i przypomniał, że nasz region ma wiele powodów do tego, by w istotny sposób włączać się w obchody Roku Kopernika.

Warto zaznaczyć, że wydarzeniami, które wpisują się w agendę tego jubileuszu, są IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich i XI Kongres Polonii Medycznej. Polonii, do której prof. Siemionow - od lat pracująca w Stanach Zjednoczonych - się zalicza. Już po uhonorowaniu jej najwyższym tytułem uniwersyteckim weźmie więc udział w spotkaniu lekarzy z całego świata.

- Dzięki tym kontaktom, dzięki faktowi, że wszyscy się identyfikujemy jako Polacy czy lekarze polskiego pochodzenia, spotykamy się, żeby wymienić się poglądami i nauczyć się czegoś wzajemnie od siebie - mówiła o Zjeździe prof. Siemionow. I zaznaczyła, że od jakiegoś czasu obserwuje odnowę zainteresowania tego typu spotkaniami wśród młodego pokolenia lekarzy. Chcą oni poznać swoich rówieśników z różnych zakątków świata.

Zapytana o to, czy młodym polskim lekarzom łatwiej jest dziś wyjeżdżać z kraju i w innym miejscu prowadzić swoją karierę, prof. Siemionow zauważyła, że być może jest łatwiej, ale nie oznacza to, że mają oni na to większą ochotę niż jej pokolenie. Jak podkreśliła, powodem tego mogą być większe możliwości oferowane absolwentom medycyny rozpoczynającym karierę w Polsce.

O to, by jak najlepiej przygotowywać do zawodu młodych lekarzy i ułatwiać im start dba też Uniwersytet. Przejawem tego są m.in. inwestycje - za przykład może służyć rozbudowa szpitala uniwersyteckiego czy zakup nowoczesnego mikroakceleratora ZAP-X, najważniejszego urządzenia w powstającym Ośrodku Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi.

Uroczyste Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się 31 maja. Tego dnia wspólnota akademicka uczci kolejną rocznicę przyjęcia projektu ustawy o utworzeniu UWM. Dokument ten opublikowano 1 czerwca 1999 roku. Wydarzeniom w Centrum Konferencyjnym przewodniczył będzie prof. Jerzy Przyborowski. W rozmowie z reporterem Radia UWM FM rektor zdradził, o czym będzie mówił w swoim przemówieniu. Możemy się więc spodziewać m.in. podsumowań dotyczących rozwoju Uniwersytetu - zarówno w obszarze nauki, jak i inwestycji w kompetencje pracowników i studentów czy poprawy infrastruktury.

Podczas wyjątkowej uroczystości zostaną wręczone dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, a poza nadaniem tytułu doktor honoris causa Marii Siemionow wyjątkowe wyróżnienie przypadnie też prof. Danucie Kruk. Badaczka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zostanie uhonorowana Statuetką „Nicolaus Copernicus”.

Zapraszamy do oglądania transmisji!

 

 

Rodzaj artykułu