18 Września 2023

Aktualności


Prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz praktyki i staże dla studentów - to główne założenia umowy o współpracy, którą Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Chemirol.

Chemirol jest firmą o szerokim profilu działalności. Zajmuje się m.in. dystrybuowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów, a także handlem zbożem. Do tej pory Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM współpracował z nią okazjonalnie, a teraz po raz pierwszy podpisano umowę na współpracę długoterminową. 

- Doszliśmy do wniosku, że warto tę współpracę sformalizować wieloletnią umową. Dotyczy ona m.in. badań wdrożeniowych, prac badawczo-rozwojowych czy rozszerzenia naszej działalności związanej z doradztwem rolniczym. Wierzymy, że możemy z obopólną korzyścią podzielić się tym, co powstaje w naszych laboratoriach. Chciałbym również, abyśmy organizowali konferencje i szkolenia dla studentów. My kształcimy studentów w zakresie technologii produkcji roślinnej oraz zarządzania produkcją rolniczą, a więc absolwenci tych kierunków mogą wspaniale odnaleźć się w różnych działach firmy Chemirol - powiedział prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM. 

Od lewej: Patryk Podołowski, wiceprezes zarządu Chemirol oraz prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM

Firma Chemirol oferuje UWM dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii rolniczych, ale zapowiadana współpraca ma być czymś więcej. Patryk Podołowski, wiceprezes zarządu firmy Chemirol, postrzega ją jako szansę na wymianę myśli i doświadczeń, która przyczyni się do podniesienia jakości przemysłu rolniczego. 

- U podstaw tej umowy leży to, abyśmy my jako firma podzielili się swoimi doświadczeniami w przemyśle rolniczym i skorzystali z wiedzy naukowców Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. Ponadto jesteśmy otwarci na nowe kadry - zarówno jeśli chodzi o naukowców, jak i studentów. Nasza działalność jest dość szeroka, co sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników również mamy spore. Mamy nadzieję na wymianę doświadczeń, prowadzenie badań naukowych, warsztatów itp. Chcemy, aby nasza współpraca była żywa, tzn., abyśmy wspólnie spotykali się i dyskutowali - dlatego też wspomniałem o warsztatowej formule. W takich sposób będziemy w stanie poznać nasze bolączki oraz sukcesy - powiedział Patryk Podołowski, wiceprezes zarządu firmy Chemirol.  

Przedstawiciele firmy Chemirol nie ukrywają, że do podpisania umowy z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa przyczynił się fakt, że wśród pracowników Chemirolu znajduje się wielu absolwentów UWM. Jednym z nim jest dr inż. Marek Reich, mikrobiolog, w firmie menedżer ds. rozwoju nowych produktów. 

- Bardzo się cieszę, że jestem obecny przy podpisaniu tej umowy. Magisterium zrobiłem z rolnictwa i produkcji roślinnej, a doktorat z agronomii. Od początku chciałem łączyć wiedzę naukową z praktyką. Wiedzę zdobytą na UWM wykorzystuję w swojej pracy dosłownie codziennie - to dzięki niej jestem w stanie zaproponować w firmie rozmaite nowe rozwiązania, jeśli chodzi o nasze produkty - powiedział dr inż. Marek Reich. 

 

mw

 

Rodzaj artykułu