31 Października 2023

Aktualności


Wydział Medycyny Weterynaryjnej zanotował awans w szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) drugi rok z rzędu. Ponadto UWM został sklasyfikowany w zakresie nauk rolniczych, co oznacza, że powód do dumy mają także m.in. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydział Bioinżynierii Zwierząt.

Olsztyńska weterynaria została sklasyfikowana w przedziale 101-150. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 151-200. W zestawieniu znalazło się siedem polskich uczelni (o trzy więcej niż w ubiegłym roku), a UWM wyprzedziła tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Awans w tym rankingu jest efektem systematycznej pracy nad podniesieniem jakości badań. Bierzemy udział m.in. w projektach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID), które umożliwiają pracownikom odbywanie staży zagranicznych czy wspierają proces publikacyjny, także w międzynarodowych czasopismach. Ponadto uczestniczyliśmy ostatnio w dwóch projektach: "Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości" oraz "Konsorcjum badań środowiska i innowacyjnej technologii żywności dla jakości życia EnFoodLife". Bardzo się cieszymy i motywuje nas to dalszej pracy powiedział "Wiadomościom Uniwersyteckim" prof. Bogdan Lewczuk, dziekan WMW.

Warto przypomnieć, że wraz z początkiem obecnego roku akademickiego weterynaria rozpoczęła kształcenie studentów w języku angielskim. Nastąpiło to po raz pierwszy od 56 lat istnienia kierunku na olsztyńskiej uczelni. Studia po angielsku będzie realizowało dokładnie 12 studentów (11 kobiet i jeden mężczyzna) pochodzących z Irlandii, Kanady, Ukrainy i Polski.  

Nauki rolnicze z kolei zostały sklasyfikowane w rankingu GRAS po raz pierwszy i uplasowały się w przedziale 201-300. Spośród siedmiu polskich uczelni UWM zajął czwarte miejsce za uniwersytetami przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie.

Niezmiernie cieszy nasz awans w dyscyplinie nauki weterynaryjne. Z kolei nauki rolnicze zostały sklasyfikowane w przedziale 201-300, i to po raz pierwszy, więc to również sukces. Obecność UWM w zestawieniu to zdecydowanie powód do dumy i zachęta do dalszej pracy badawczej. Gratuluję dziekanom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, odpowiednio prof. Bogdanowi Lewczukowi oraz prof. Krzysztofowi Jankowskiemu oraz wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom – to jest wasza ciężka praca – zauważa prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.  

Z kolei prof. Piotr Bórawski z Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM, podkreśla, jak ważne jest publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, które mają wysoki Impact Factor, czyli wskaźnik cytowań. 

- Sklasyfikowanie nauk rolniczych w tegorocznym rankingu GRAS jest efektem tego, że nasi pracownicy mają publikacje międzynarodowe o wysokim wskaźniku cytowań, a ponadto, że powstają one we współpracy z badaczami z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie w nauce obserwujemy odwrót trendu publikowania monografii na rzecz artykułów w międzynarodowych, wysoko punktowanych czasopismach. I to staramy się robić. Bardzo się cieszymy z obecności w tym rankingu i myślę, że mamy potencjał, aby w przyszłym roku poprawić naszą pozycję - powiedział prof. Piotr Bórawski. 

Należy podkreślić, że pod hasłem "agricultural sciences" w rankingu GRAS kryją się również: hodowla zwierząt oraz rybactwo, a więc powody do radości ma również Wydział Bioinżynierii Zwierząt

- Oczywiście, niezwykle cieszę się, że pracownicy Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, realizujący swoje badania w zakresie zootechniki i rybactwa, przyczynili się do sukcesu naszej uczelni. Dlatego bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za olbrzymią pracę, jaką wykonali, aby wyniki badań mogły zostać opublikowane w najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i  wysokim wskaźniku cytowań, zwłaszcza, że prowadzenie badań z tego zakresu z roku na rok jest coraz trudniejsze - powiedziała prof. Urszula Czarnik, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. 
 

Ranking GRAS porównuje uczelnie w 55 dyscyplinach z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii, nauk o życiu, nauk medycznych oraz nauk społecznych. W tym roku oceniono ponad 5 tys. uczelni ze 104 krajów świata, a w zestawieniu znalazło się ostatecznie 1900 ośrodków akademickich.  

GRAS ocenia uczelnie za pomocą pięciu wskaźników: 

  • wyników badań (Q1, czyli liczba artykułów naukowych w czasopismach z pierwszego kwartyla),
  • wpływu badań (CNCI, czyli znormalizowanego wpływu cytowania),
  • współpracy międzynarodowej (IC, wyrażona za pomocą liczby publikacji będących jej wynikiem),
  • jakości badań (TOP - liczba artykułów w najlepszych czasopismach w dyscyplinie wskazywanych przez respondentów ankiety rankingowej),
  • liczby międzynarodowych nagród naukowych (AWARD, czyli znaczące nagrody i wyróżnienia).

mw

Rodzaj artykułu