13 Października 2023


Dr hab. Piotr Bórawski na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 września br. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Profesor Piotr Bórawski jest absolwentem Wydziału Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1998). Doktorat z nauk o zarządzaniu obronił na Wydziale Zarządzania UWM (2002). Stopień doktora habilitowanego z ekonomii uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie (2014).

Profesor Bórawski pracuje w Katedrze Agrotechnologii i Agrobiznesu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM. Co w pracy na uczelni lubi najbardziej?

Cenię sobie pracę dydaktyczną, ale najbardziej lubię pisać artykuły naukowe. Wymagają skupienia, cierpliwości, zebrania myśli. Trwa to nieraz długo. Trzeba potem jeszcze poprawiać, ale przynosi mi to satysfakcję, gdy widzę publikację – wyznaje prof. Bórawski.

Zainteresowania badawcze profesora koncentrują się wokół ekonomii rolnej, ekonomii heterodoksyjnej (czyli takiej, która gospodarkę traktuje holistycznie, uwzględniając aspekty nie tylko ekonomiczne, ale społeczne, historyczne i instytucjonalne), ekonomii zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez NCN oraz wykonawcą w pięciu innych. Problematyka badawcza grantów dotyczyła m.in. zagadnieniom alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych oraz efektywności działań inwestycyjnych i logistycznych na rynku mleka w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Prof. Piotr Bórawski jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji, w tym 192 oryginalnych prac twórczych, pięciu monografii, czterech redakcji monografii, 40 rozdziałów w monografiach naukowych, 13 referatów konferencyjnych oraz dwóch skryptów. Wyniki badań publikował m.in. w wysoko punktowanych czasopismach.

Profesor współpracuje naukowo z przedstawicielami uczelni zagranicznych i krajowych. Współpraca zagraniczna jest wynikiem licznych staży na uczelniach zagranicznych (w USA, na Słowacji, w Hiszpanii i Ukrainie). Odbył wizyty studyjne w Portugalii i Niemczech.

Doświadczenie naukowe zdobywał także, uczestnicząc w 128 krajowych i międzynarodowych konferencjach i wygłaszając ponad 90 referatów. Wyniki swych badań prezentował na konferencjach międzynarodowych w: USA, Grecji, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Łotwie, Ukrainie oraz w Polsce. Organizował również konferencje we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Społeczną w Ostrołęce oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.

Do swojego CV może wpisać kilka ekspertyz dla sądów, strategie rozwoju, szkolenia dla doradców rolniczych oraz wykłady dla praktyków.

Prywatnie prof. Bórawski jest żonaty, ma dorosłego syna. W wolnych chwilach pracuje na działce oraz spaceruje. Lubi oglądać polskie komedie i interesuje się maszynami wojskowymi. Pomaga także w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Obrytem niedaleko Pułtuska. Prowadzi je brat profesora, który specjalizuje się w produkcji mleka.

 – Bardzo często rozmawiamy o opłacalności produkcji mleka. To czasami „twarde” rozmowy, w których moja wiedza styka się z praktyką brata. Brat pyta mnie na przykład, co ma robić, kiedy cena za litr mleka na skupie spadła z 2,6 zł do 1,6 zł. Co mu radzę? Korzystać ze środków unijnych na modernizację produkcji. To jedyna droga. Wiem jednak, że rolnicy są zapracowani i nie „mają głowy” do tego, aby śledzić programy wsparcia – przyznaje prof. Bórawski.

opr. lek

 

Rodzaj artykułu