24 Czerwca 2024

Aktualności


Według dr Marii Gallo, autorki książki „The Alumni Way”, wszyscy jesteśmy absolwentami. Poczucie związku z uczelnią i jej społecznością pozwala definiować siebie i wpływa na to, jak o sobie myślimy. Odkrywanie potencjału drzemiącego w tej świadomości może być niezwykłą wartością. Przekonują o tym Urszula Sobierajska i Małgorzata Lipczyńska z Sekcji Współpracy z Absolwentami UWM.

Zacznijmy od pytania o to, po co uczelni kontakt z absolwentami?

Urszula Sobierajska: Kształcimy młodych ludzi po to, żeby wypuścić ich w świat, ale – tak jak ich rodzice – marzymy, żeby do nas wracali, odwiedzali, byli w kontakcie. Jako uczelnia chcemy zaopiekować się absolwentami w taki sposób, aby wiedzieli, że są dla nas ważni i dalej mile widziani w domu, który nazywamy Alma Mater.

Rozumiem, że właśnie po to, by ich o tym przekonać, w Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym powstała Sekcja Współpracy z Absolwentami?

Małgorzata Lipczyńska: Zgadza się. Na powrót dzieci do domu trzeba się przecież przygotować (śmiech).

Mamy i  ojcowie przyrządzają ulubione dania swoich pociech i ścierają kurz z półek w pokoju, który do nich należał. A co robi uczelnia?

US: Nam, Sekcji Współpracy z Absolwentami, zależy na budowaniu takich relacji, które pozwalają włączać ich w działania już na etapie decyzyjnym. Chcemy, aby mieli wpływ na kierunki i cele, w jakich będziemy się z nimi spotykać. Pozwalamy im na wyrażenie swoich potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie sprawdzamy, co się dzieje na innych uczelniach i jakie są trendy światowe. Od września ubiegłego roku spotkałyśmy się z około tysiącem absolwentów. Wiemy, że Projekt Mentoringowy, który wdrażamy, jest odpowiedzią i właściwą drogą do realizacji ich potrzeb. Wpisuje się doskonale w poczucie sprawczości, które chcą mieć nasi absolwenci, pomaga im również utrzymywać kontakt z naszymi studentami. Dzięki temu wzmacniana jest sieć połączeń. Diagnoza potrzeb jest istotna i sprawia, że już na etapie kreacji pomysłów absolwenci czują się ich częścią.

Wspomniałyście o Projekcie Mentoringowym, ale wiem, że to tylko jedna z propozycji, do których zaprosicie osoby mogące się pochwalić dyplomem UWM.

ML: W roku akademickim 2024/2025 rozpoczniemy realizację programu UWM ALUMNI i Projektu Mentoringowego. Dzieją się rzeczy niesamowite, gdyż do udziału w Projekcie Mentoringowym nie musimy nikogo przesadnie namawiać. To pokazuje, jak duży jest potencjał do współpracy i budowania naszej absolwenckiej społeczności na poziomie ogólnouczelnianym.

Dlaczego mentoring jest tak ważny w kontekście rozwoju zawodowego studentów i absolwentów?

US: Według Europejskiej Rady Coachingu i Mentoringu (EMCC) mentoring to „relacja oparta na uczeniu się, polegająca na dzieleniu się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem między mentorem a mentee [osobą mentorowaną – przyp. red.] poprzez rozmowy rozwojowe, omawianie doświadczeń i modelowanie ról. Relacja ta może obejmować wiele różnych kontekstów i jest dwustronnym partnerstwem na rzecz wzajemnego uczenia się, w którym ceni się różnice”. Zatem z definicji mentoring skazany jest na sukces. Nie ma tutaj innej relacji niż „win – win” [wygrana – wygrana – przyp. red.]. Mentor, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, jednocześnie ma możliwość nauczenia się czegoś od swojego mentee czy poznania samego siebie podczas pracy z młodym człowiekiem. Z drugiej strony mentee spotyka na swojej drodze praktyka, który pokazuje mu od kuchni, jak wygląda dany zawód w rzeczywistości. Dzięki temu, wchodząc na rynek pracy, nasz świeżo upieczony absolwent będzie już bardziej przygotowany na spotkanie z jego realiami.

Jak wygląda realizacja Projektu Mentoringowego na naszej uczelni?

ML: W naszym pilotażowym Projekcie Mentoringowym zaplanowano utworzenie min. 20 par mentor – mentee. Już teraz chętnych jest znacznie więcej. Kolejne duety będą powstawać w miarę możliwości. Wyposażymy je w vademecum, w którym będą opisane narzędzia do uporządkowania i ustandaryzowania procesu mentoringowego, podczas cyklu pięciu zaplanowanych spotkań. Narzędzia te zostały zweryfikowane podczas warsztatów dla studentów z udziałem przedstawiciela Michelin Polska – Krzysztofa Godlewskiego (odpowiedzialnego za projekt mentoringowy w swojej firmie). Pan Krzysztof, który ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie, jest również naszym absolwentem. Już w czerwcu odbędzie się spotkanie z przyszłymi mentorami. Zostaną oni zapoznani z narzędziami oraz zasadami Projektu Mentoringowego. Natomiast w październiku i listopadzie spośród studentów ostatnich roczników będziemy rekrutować naszych mentees.

Pięć spotkań i…? Co dalej?

ML: Wiemy już od naszych mentorów, że chętnie rozważą oni podjęcie współpracy ze swoimi mentees w relacji zawodowej. Bardzo na to liczymy. Wartością dodaną tego projektu będzie więc szansa na rozpoczęcie nowej przygody zawodowej. To właśnie jest prawdziwa moc budowania sieci absolwenckiej. Z pewnością mentor i mentee zyskają też cenne doświadczenie.

A czemu służyć ma program UWM ALUMNI?

US: Zależy nam na tym, żeby każdy z naszych absolwentów czuł się dobrze w swojej Alma Mater – stąd program UWM ALUMNI. Chcemy przede wszystkim tworzyć przestrzeń do wspólnej dyskusji, do spotkania się. Trwają już prace nad organizacją w przyszłym roku w Kortowie spotkania z absolwentami. Zależy nam na tym, żeby pokazać, że wspólnie z nimi możemy działać m.in. przez kluby czy programy wolontariackie. Chcemy również przybliżyć sylwetki naszych absolwentów, doceniać ich osiągnięcia i nagradzać sukcesy.

Oznacza to, że jako uczelnia wychodzimy poza kształcenie kierunkowe?

US: Sądzę, że zawsze tak było. Studenci rozwiązują dużo zadań wymagających chociażby myślenia analitycznego czy kreatywności. Rozwiązują złożone problemy, a my dokładamy tu swoją cegiełkę. World Economic Forum zdefiniowało kompetencje przyszłości. Wiedza zawodowa jest obecnie bazą, do której się odwołujemy. Umiejętności (aktywne uczenie się, przywództwo, oddziaływanie społeczne, odporność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, elastyczność, tworzenie idei i wiele innych) trzeba ćwiczyć całe życie, stąd nasza propozycja skierowana do absolwentów. W ramach naszego programu będą oni mogli realizować się na wybranym przez siebie polu – jako mentor, wolontariusz lub prelegent opowiadający historię swojego życia zawodowego studentom. Istotną kwestią jest, aby absolwenci byli częścią naszej akademickiej rodziny i czuli się w niej potrzebni i sprawczy.

 

Pierwsze spotkanie z przyszłymi mentorami biorącymi udział w programie przygotowanym przez CWO odbyło się na UWM w drugiej połowie czerwca.

Uczestnicy projektu mentoringowego na UWM Fot. CWO
Uczestnicy projektu mentoringowego na UWM
Fot. CWO

 

 

Okładka majowego wydania Wiadomości Uniwersyteckich (2024)

 

Wywiad ukazał się w majowym wydaniu "Wiadomości Uniwersyteckich", którego tematem przewodnim było hasło "Absolwenci". W numerze pialiśmy więc m.in. o projektach przygotowywanych przez Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, które będą miały na celu wykorzystanie potencjału naszych absolwentów i sprawienie, by czuli oni jeszcze większy związek ze swoją Alma Mater, kompetencjach osób, które kończą studia dualne, a także o klubach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM. Prezentujemy też wspomnienia osób, które dzisiaj pracują w mediach, a które pierwsze doświadczenia zbierały w Radiu UWM FM. 

 

Rodzaj artykułu