17 Października 2023

Aktualności


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został uhonorowany statuetką w kategorii Żagle Warmii i Mazur. Nagrody przyznawane są przez samorząd województwa instytucjom przyczyniającym się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegającym zasad odpowiedzialnego biznesu, dzięki czemu promują pozytywny wizerunek regionu.

Okazją do wręczenia „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur” był 12. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się 16 października w Ostródzie. Statuetkę z rąk marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przyjął rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski. Poza UWM nagrodzeni zostali także Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Polbis Auto Sp. z o.o., Tymbark-MWS Sp. z o.o. oraz CAIRO-soft Sp. z o.o.

Tematem ostródzkiego spotkania samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z województwa warmińsko-mazurskiego była turystyka zdrowotna. Uniwersytet jest w temat zaangażowany na kilka sposobów, między innymi za sprawą przynależności do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”. Rektor uczelni pełni w nim funkcję przewodniczącego komitetu wykonawczego.

 

Gustaw Marek Brzezin
Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Fot. mat. organizatorów

 

 Już po raz dwunasty wędrujemy po regionie warmińsko-mazurskim i mamy okazję do dyskutowania o współpracy między samorządami i przedsiębiorcami. W układzie tym wykorzystujemy bardzo ważne preferencje, które po części są dane nam z natury, ale też w dużej mierze wypracowane przez świat biznesu we współpracy z samorządami – mówił podczas wydarzenia Gustaw Marek Brzezin. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przypomniał, że „zdrowe życie” dołączyło do trzech innych inteligentnych specjalizacji regionu: ekonomii wody, żywności wysokiej jakości oraz drewna i meblarstwa. Najnowsza specjalizacja została powołana przez zarząd województwa, ale -– jak tłumaczył Gustaw Marek Brzezin – w dużej mierze jest oddolnie kreowana przez świat turystyczny, gospodarczy, medyczny.

Turystyka medyczna wobec wyzwań

Podczas tegorocznego Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur zaplanowano prelekcje i panele dyskusyjne, do udziału w których zaproszono także przedstawicieli UWM. Dr Jarosław Klimczak ze Szkoły Zdrowia Publicznego występował tym razem nie tylko jako naukowiec, ale także prezes zarządu Warmińsko Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jego zdaniem, aby turysta  zdecydował się przyjechać do danej destynacji, musi mieć świadomość dostępnych i adresowanych do niego produktów.

 Po pierwsze trzeba mieć produkt na najwyższym poziomie, ale bardzo ważna jest też jego promocja. Ludzie w Polsce, już nie mówiąc o świecie, nie wiedzą, jak u nas jest. W związku z tym trzeba im pokazywać, dlaczego warto przyjechać do naszego regionu, a nie na przykład do Chorwacji czy Włoch – mówił dr Klimczak. – Potrafimy w Polsce budować piękne obiekty, potrafimy tworzyć produkty, natomiast na szarym końcu jest marketingowe sprzedanie tego.

Ekspert związany z UWM zaznaczył, że konieczne jest zaangażowanie większych środków w promocję turystyki zdrowotnej.

Mariusz Arent, prezes Fundacji Promocji Turystyki Medycznej przyznał tymczasem, że jeszcze kilka lat temu Polska, dzięki programowi Go To Brand, miała swój bardzo dobry moment rozpoznawalności jako destynacji turystyki medycznej i zdrowotnej. Dzięki temu znajdowała się w ścisłej europejskiej czołówce. Sytuację tę zmieniła pandemia.

– Od tego czasu konkurencja bardzo wzrosła. Kolejne państwa, widząc atrakcyjność rynku i wrastające zapotrzebowanie na usługi medyczne, zaczynają na tyle skutecznie funkcjonować w tym obszarze, że Polska nie konkuruje już tylko z Węgrami, Czechami czy Niemcami, ale także z Litwą, Chorwacją czy wszystkimi okolicznymi krajami – tłumaczył.

Zdrowe życie na Warmii i Mazurach

Szacuje się, że co roku nawet kilkaset tysięcy cudzoziemców przyjeżdża do Polski, aby korzystać z zabiegów medycznych oraz kuracji w sanatoriach, uzdrowiskach i obiektach SPA. Przyciągają ich nie tylko konkurencyjne ceny, ale także wysoka jakość i szeroki wachlarz oferowanych usług. Co zrobić, aby jak najwięcej z nich trafiało na Warmię i Mazury? Na to pytanie starali się odpowiedzieć goście drugiego panelu dyskusyjnego „Warmia i Mazury – recepta na turystykę medyczną”.

Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zauważyła, że jedną z barier w dynamicznym rozwoju turystyki zdrowotnej nie tylko na Warmii i Mazurach, ale również w całym kraju, jest brak dostępu do wykwalifikowanych kadr. Jako przykład podała fizjoterapeutów, którzy znajdują się na liście 27 profesji deficytowych według Barometru Zawodów. Jak zaznaczyła, uczelnia odpowiedziała już na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie, ponieważ w rozpoczętym niedawno roku akademickim ruszył kierunek fizjoterapia.

– Naukę rozpoczęło około osiemdziesięciu studentów – powiedziała ekspertka. – Osoby, które przyszły dzisiaj na uczelnię, będą mogły świadczyć pracę dopiero za pięć lat. To istotna przepaść.

Na problem braku kadr zwracali także inni uczestnicy panelu dyskusyjnego, między innymi Maria Jedlińska, dyrektor Mazurskiego Centrum Rehabilitacji, która dwa lata temu otworzyła nowoczesną placówkę rehabilitacyjną w Dębowej Górze. Jak przyznała, skompletowanie zespołu zajęło jej wiele miesięcy. Podobnego zdania był Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

 Musimy wrócić do edukacji zawodowej. Co z tego, że wybudujemy przepiękne budynki, skoro nie będzie komu w nich pracować – przekonywał, zwracając także uwagę na potrzebę zacieśniania partnerstwa pomiędzy samorządami a biznesem.

Marzena Strok-Sadłoczłonek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna zgodziła się z innym ekspertami, że ogromną szansą dla Warmii i Mazur, zwłaszcza w początkowym etapie wdrażania nowej inteligentnej specjalizacji „zdrowe życie”, może być skupienie się na obszarach takich jak profilaktyka, rehabilitacja czy wellbeing.

 

12 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - uczestnicy panelu
12 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur - uczestnicy panelu 

 

Promocja na medal

Poza „Nagrodami Gospodarczymi Żagle Warmii i Mazur” podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki 11. Konkursu „PRO Warmia i Mazury” na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego, zrealizowane w 2022 roku. W kategorii promocja gospodarcza wyróżnienie otrzymał projekt: „Punkt Obsługi Inwestora” zrealizowany przez gminę Olsztynek, nagrodę główną jury konkursu przyznało za projekt: „Kadry nowoczesnej gospodarki” i „Kurs na IT” Powiatowemu Urzędowi Pracy w Iławie. W kategorii promocja ogólna wyróżniony został projekt: „Kampania Zdrowe L@to” powiatu ostródzkiego, a nagrodę główną przyznano za projekt: „Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo” gminie Gołdap.

Źródło: mat. organizatorów, red.

 

Rektor UWM odbiera nagrodę od marszałka Gustawa Marka Brzezina
Fot. Wojciech Fabiszewski

 

Rodzaj artykułu