22 Maja 2023

Aktualności


Członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe życie”, wśród których jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, spotkali się na Wydziale Humanistycznym. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja, podczas której dyskutowano o perspektywach wdrożenia systemu turystyki zdrowotnej w regionie.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Zdrowe życie” powstało we wrześniu 2021 roku. Jego głównym celem jest tworzenie czwartej inteligentnej specjalizacji regionu „Zdrowe życie”, o której wprowadzeniu zdecydował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego, a także powołania klastra zrzeszającego podmioty zainteresowane rozwojem turystyki zdrowotnej na Warmii i Mazurach.

Dlatego też rola Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w tym przedsięwzięciu jako największej uczelni w regionie jest niebagatelna, o czym podczas konferencji prasowej przypomniał prof. Jerzy Przyborowski, rektor uczelni i przewodniczący komitetu wykonawczego konsorcjum.

- „Zdrowe życie” jest jednym z przedsięwzięć, które popychają nasz region do przodu i nie wyobrażam sobie, żeby Uniwersytet w tym nie uczestniczył. Jesteśmy miejscem, które konsoliduje wszystkich członków konsorcjum – można u nas zderzać swoje wizje, pomysły i plany na przyszłość, a także wymyślać różnego rodzaju innowacje – podkreślał.

W pierwszej części wydarzenia spotkanie robocze mieli partnerzy konsorcjum. Następnie odbyła się konferencja pt. „Zdrowie życie na Warmii i Mazurach. Perspektywy wdrożenia systemu turystyki zdrowotnej”. 

- Koncentrujemy się dzisiaj na turystyce medycznej, zdrowotnej, uzdrowiskowej i wszelkiego rodzaju usługach okołomedycznych. Ponadto dyskutujemy o kwestiach finansowych – jakie środki dla Warmii i Mazur można pozyskać z funduszy europejskich i na jakich warunkach – mówi Marta Wangin, dyrektorka Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM. 

Warto przypomnieć, że od przyszłego roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów – fizjoterapia. Zatem oprócz tego, że nasz uniwersytet wnosi do konsorcjum potencjał naukowy, to sam podejmuje działania wpisujące się w nową specjalizację.

- Kierunek fizjoterapia ma innowacyjny program studiów, który nie jest nastawiony wyłącznie na pomaganie ludziom chorym, ale także na rozwój fizyczny, a zatem dołożymy w ten sposób kolejną ważną cegiełkę do „Zdrowego życia” – mówił prof. Jerzy Przyborowski.

Wśród dziedzin wpisujących się w obszar zdrowego życia są m.in.: usługi medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz senioralne, biotechnologia, inżynieria medyczna i materiałowa oraz technologie informatyczne.

Więcej na temat fizjoterapii można dowiedzieć się słuchając wywiadu dr Barbary Juśkiewicz-Swaczyny z Collegium Medicum dla Radia UWM FM.

 

Marta Wiśniewska

Rodzaj artykułu