18 Grudnia 2023

Aktualności


Prof. Andrzej Hopfer był wieloletnim rektorem (1981-84, 1990-96) i prorektorem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, dziekanem i prodziekanem Wydziału Geodezji i Urządzeń, dyrektorem Instytutu Gospodarki Przestrzennej, a także twórcą pierwszych studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Zmarł 15 grudnia w Warszawie, mając 90 lat.

W historii polskiej nauki prof. Andrzej Hopfer zapisał się jako wybitny specjalista z zakresu geodezji, katastru, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości. Był autorem ponad 200 tekstów naukowych: monografii, rozpraw i artykułów, podręczników, skryptów oraz innych opracowań. Sporządził ponad 40 ekspertyz, opinii oraz recenzji i opracowań, dla ministerstw, Sejmu, polskich i zagranicznych uczelni. Przy jego mentorskim wsparciu doktoraty przygotowało 17 osób.

Swoje ogromne doświadczenie związane z zarządzaniem szkołą wyższą, wykorzystał np. w mieście Cần Thơ w Wietnamie, gdzie pomagał w tworzeniu jednej z uczelni.

Prywatnie był wielkim miłośnikiem sportu, a w młodości uprawiał – z sukcesami – lekkoatletykę. Reprezentował Polskę w biegach średnich.

Za swoje osiągnięcia badawcze został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Sopron na Węgrzech oraz Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Odnzaczono go także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Olsztyńska Rada Miasta przyznała mu z kolei tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna.

Był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim przewodniczącym Państwowej Rady Nieruchomości przy ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a także członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych.

Reprezentował Polskę w komisjach Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) oraz był członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Planowania Miejscowego i Regionalnego, Brytyjskiego Towarzystwa Teledetekcji, Kanadyjskiej Grupy Studiów i Badań Katastralnych oraz Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych.

Imię prof. Hopfera nosi Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. Przedstawiciele tej organizacji napisali o zmarłym rektorze ART, że był to „Człowiek niezwykle zasłużony dla środowiska rzeczoznawców majątkowych, współtwórca naszego zawodu. Twórca podwalin pod pierwsze standardy zawodowe wyceny nieruchomości. (…) Dla wielu z nas Mentor”. Jak dodają członkowie PSRWN, profesor Hopfer był człowiekiem niebanalnym „o wszechstronnej wiedzy, z wielką intuicją i ogromnym doświadczeniem, obdarzony wielkim humorem, pogodny, pełen charyzmy i życzliwości”.

„Żegnamy wspaniałego naukowca, badacza, dydaktyka, sportowca, społecznika, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży i mentora wielu pokoleń kadry akademickiej” – napisali z kolei przedstawiciele Wydziału Geoinżynierii UWM, wśród których nie brakuje byłych studentów i współpracowników prof. Hopfera.

Rodzaj artykułu