13 Marca 2023

Aktualności


Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdecydowali, które z projektów zgłoszonych do Otwartego Budżetu Akademickiego powinny zostać zrealizowane.

Komisja konkursowa przedstawiła dane dotyczące wyników głosowania, które odbyło się w dniach 6-10 marca. Jak się okazuje, zwycięskie pomysły w obu kategoriach (studenckiej i pracowniczej) zdobyły przychylność około połowy głosujących.

Wśród propozycji zgłoszonych przez studentów najlepszy okazał się projekt Disc Golf & Grillove Kortowo, który zakłada budowę osiemnastodołkowego pola do gry w Disc Golfa wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i nauki ze stołami i ławami oraz miejscem na grilla.

Pracownicy UWM jako projekt do realizacji wskazywali z kolei najczęściej Zielone wiaty rowerowe. Pomysł jest ukłonem w stronę fanów jednośladów – zakłada on bowiem budowę drewnianej wiaty na sześć rowerów ze stacją napraw dla rowerów oraz ładowarką. Dach wiaty ma być pokryty roślinnością.

 

Wyniki głosowania w I edycji Otwartego Budżetu Akademickiego

Projekty studenckie:

  1. Disc Golf & Grillove Kortowo - 52 proc.
  2. MikroMakro - strefa nauki i odpoczynku na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 28 proc.
  3. Przestrzeń dla Humanistyki - 20 proc. 

Projekty pracownicze:

  1. Zielone wiaty rowerowe - 50 proc.  
  2. Strefy relaksu - 32 proc.
  3. Work and chill - 18 proc.

 

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji OBA zgłoszonych zostało 17 wniosków. Sześć z nich wzięło udział w głosowaniu.

Opisy projektów

Rodzaj artykułu