24 Styczeń 2023

Nauka


„Bałcyńskie monokultury” mają już ponad 55 lat. To najstarsze i ciągle prowadzone doświadczenie polowe było tematem wielu publikacji naukowych, a wnioski z niego płynące służą rozwojowi nauk rolniczych.

Wieloletnie eksperymenty z uprawą roślin można śmiało określić mianem pomników kultury rolnej. Wśród nich swoje zaszczytne miejsce zajmuje 55-letnie doświadczenie prowadzone w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym sp. z o.o. w Bałcynach. Założone jesienią 1967 r. przez pracowników ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin. Jest to najstarsze funkcjonujące doświadczenie polowe, jakim chlubi się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa oraz Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa.

Wieloletnie doświadczenia są wciąż istotne dla rozwoju nauk rolniczych. Syntezy wyników wieloletnich badań polowych, wzbogacone obliczeniami statystycznymi, pozwalają na odpowiednie wnioskowanie i przynoszą innowacyjne impulsy, tak niezbędne zarówno w rozwoju teorii, jak i postępu praktyki.

„Bałcyńskie monokultury” są dziś unikalnym źródłem wiedzy rolniczej w aspekcie naukowym, historycznym i społecznym. Od ponad pół wieku pełnią one ważną funkcję poznawczą. Obok aspektów sensu stricte naukowych umożliwiają formułowanie zaleceń praktycznych. Są też obiektem dydaktycznym i pokazowym Uczelni i Wydziału, wizytowanym przez osoby związane i niezwiązane z rolnictwem podczas konferencji, sympozjów, zjazdów, dni pola itp. Bezpośrednia obserwacja skutków nieprzestrzegania gospodarki płodozmianowej robi na odwiedzających duże wrażenie i skłania do refleksji, że przyrody nie da się oszukać.

 

 

Film powstał we współpracy pracowników Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa UWM w Olsztynie z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w ramach operacji pt.: „Pomorskie Forum Innowacji Rolniczych”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rodzaj artykułu