15 Lutego 2023

Aktualności


Program Klasa patronacka LwB, którego celem jest popularyzacja nauki języków obcych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany jest od października 2022 r. Jego pomysłodawczynią jest dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM, kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym UWM.

Patronat kierunku lingwistyka w biznesie (LwB) i wiążące się z nim wsparcie edukacyjne uzyskują klasy, w których prowadzona jest nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i/lub rosyjskiego, znajdujących się w ofercie ww. kierunku.

Katedra Lingwistyki Stosowanej oferuje im bogaty pakiet zajęć o różnym charakterze i różnorodnej tematyce. Uczniowie mogą wziąć udział w prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez pracowników KLS na Wydziale Humanistycznym, w siedzibie szkoły lub online. Zajęcia te poświęcone są kwestiom lingwistycznym (np. Czy jestem dobrym strategiem? O sposobach uczenia się języków obcych) i konkretnym zagadnieniom językowym (np. Uczyć się sznurków i lin – angielskie idiomy biznesowe; O majstrze w szlafmycy, który naprawiał szufladę, czyli kilka słów o germanizmach w języku polskim) lub dotyczą problematyki kulturoznawczej (np. The Tube or a double Decker, czyli jak podróżować po Londynie; Schodami w górę, schodami w dół, czyli rzecz o moskiewskim metrze; Do kogo należy kultura i czy można ją ukraść?).

Lingwistyka w biznesie - laboratorium językowe

 

Uczniowie mają też możliwość pracy w nowoczesnym laboratorium językowym LwB, które w październiku 2022 roku zostało uruchomione dzięki środkom przyznanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

Podczas zajęć w laboratorium uczniowie mogą m.in. ćwiczyć wymowę (np. Co powiedziała kołdra, kiedy spadła z łóżka? Podstawowe różnice fonetyczne w polszczyźnie i angielszczyźnie; Rosyjska fonetyka dla początkujących, czyli jak mówić (prawie) jak Rosjanie) oraz poszerzać swój zasób słownictwa i sprawdzić się w roli tłumaczy (np. Verstand vs. Gefühle. Das uralte Dilemma).

Klasom objętym patronatem kierunku lingwistyka w biznesie oferowany jest także udział w projektach studencko-uczniowskich, realizowanych we współpracy uczniów klasy patronackiej oraz studentów ww. kierunku (np.  Jak skutecznie uczyć się języków obcych?; Mały tekst w dużym mieście; Stereotypy – ułatwiają życie czy przeszkadzają zrozumieć świat?; Turystyka marzeń w XXI wieku).

Obecnie program klas patronackich lingwistyki w biznesie realizowany jest w dziewięciu szkołach. Są to: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Działdowie, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, Zespół Szkół Licealnych w Morągu, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim, Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie.

Klasa patronacka LwB

– Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W listopadzie i grudniu 2022 odbyło się kilkanaście prelekcji, a na Wydziale Humanistycznym gościło liczne grono młodzieży z Olsztyna, Działdowa, Szczytna, Makowa Mazowieckiego czy Lidzbarka. Zrealizowane zostały także zajęcia online, które również są atrakcyjną formą pracy i urozmaiceniem planowych zajęć szkolnych. Młodzież z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem poznawała różne możliwości zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności lingwistycznych – mówi dr Magdalena Makowska, koordynatorka programu „Klasa patronacka LwB”. I dodaje: – Zapraszamy do współpracy!

Oferta zajęć realizowanych w semestrze letnim jest już udostępniona na stronie internetowej Katedry Lingwistyki Stosowanej.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci dołączenia do programu należy kontaktować się z dr Magdaleną Makowską (magdalena.makowska@uwm.edu.pl).  

mm, red.

 

Klasy patronackie LwB

 

Rodzaj artykułu