Główne działy hali technologicznej

Wyposażony w system odbioru surowca z cysterny samochodowej lub zbiorników transportowych, wymiennik płytowy do schładzania mleka surowego oraz instrumentarium pomiarowe. W dziale tym, po wstępnych czynnościach technologicznych, tj. odbiorze, klasyfikacji surowca, pomiarze ilościowym, odpowietrzeniu i oczyszczeniu, następuje dochłodzenie mleka do temperatury 4°C i zmagazynowanie wolumenu w tankach izotermicznych, maksymalnie do objętości 2000 litrów.

Kompletne układy do obróbki termiczno-mechanicznej przerabianych surowców (mleka, śmietanki, serwatki). Wyposażenie tego działu umożliwia odwirowanie śmietanki z mleka pełnego, przeprowadzenie homogenizacji surowca na wybrane produkty, ale przede wszystkim pozwala na właściwą termiczną obróbkę surowców oraz ich skierowanie do dalszego przerobu na: mleko spożywcze, napoje fermentowane, desery mleczne, sery podpuszczkowe, sery kwasowe i kwasowo-podpuszczkowe (twarogi klasyczne i serki ziarniste), masło i wyroby masłopodobne, preparaty białkowe(np. kazeiniany, białczany, izolaty), mleko zagęszczone oraz proszek mleczny. Na wyposażeniu aparatowni znajduje się również stacja filtracji membranowej z modułami przystosowanymi do przeprowadzania trzech rodzajów filtracji, tj. mikrofiltracji bakteryjnej i separacyjnej oraz ultrafiltracji.

Pozwala na wyprodukowanie spożywczego mleka pasteryzowanego, UHT jaki ESL (z zastosowaniem techniki mikrofiltracji) oraz szerokiej gamy mlecznych napojów fermentowanych, tj. kefiry, jogurty, maślanka. W skład wyposażenia działu wchodzą: system przygotowania dodatków, zbiorniki, system obróbki termicznej mleka i skrzepu, układ pompowania. Wyposażenie to pozwala na standaryzację zawartości suchej masy i tłuszczu, homogenizację, pasteryzację, dodatek zakwasu oraz dojrzewanie, chłodzenie i pakowanie. Napoje mleczne fermentowane mogą być wytwarzane zarówno metodą termostatową jaki zbiornikową. Konfiguracja układu pozwala na jednostkowy przerób 50-300 litrów surowca.

Zapewnia przechowywanie i przerób śmietanki oraz śmietany na masłoi wyroby masłopodobne z różnymi dodatkami. Dział wyposażono w zbiornikina surowce, płytowy wymiennik ciepła z przetrzymywaczem rurowym, odgazowywacz, zbiorniki do dojrzewania fizycznego i biologicznego śmietanki, urządzenia do produkcji masła i miksów metodą periodyczną oraz ciągłą. Na wyposażeniu działu jest ponadto wysokociśnieniowy (VHP) homogenizator PANDA firmy GEA, umożliwiający otrzymywanie emulsji spożywczych o wysokiej lepkości oraz dezintegrujący mikroorganizmy. Konfiguracja układu pozwala na jednostkowy przerób 50-200 litrów surowca.

 

Wyposażony jest m.in. w młynek koloidalny oraz urządzenie do spulchniania masy. Daje to możliwość kreowania nowych cech konsystencji szeregu produktów galanterii mleczarskiej, związanych z rozdrobnieniem, ujednorodnieniem czy napuszeniem struktury pastowanych produktów mleczarskich. Na wyposażeniu działu jest również urządzenie do produkcji lodów. Konfiguracja układu w dziale pozwala na jednostkowy przerób 50-300 litrów surowca.

Uzbrojony jest w pilotowe instalacje do produkcji klasycznych serów twarogowych (krajanka, klinek), samoprasowanych, formowanych, ziarnistych oraz serów podpuszczkowych krótko dojrzewających, jak również twarogów i serów wędzonych. Na wyposażenie działu składają się m.in.: kocioł twarożkarski, wanna do serka ziarnistego, creamer, układ do formowania i prasowania masy białkowej, urządzenie do topienia lub termizacji serów kwasowych i serów enzymatycznych. Dział jednorazowo może przerobić od 30 do 600 litrów mleka.

W pełni zautomatyzowany, posiada na wyposażeniu m.in.: cztery koagulatory, układ wstępnego i końcowego prasowania serów, zdejmowarkę i opróżniarkę form, parafinierkę, plastyfikator, basen chłodniczy oraz solownię kontenerową i dojrzewalnię. Dział przygotowany jest do produkcji szerokiej gamy serów miękkich, półtwardych i twardych, nalewanych i prasowanych oraz zwarowych, przy jednostkowym przerobie od 30 do 600 litrów surowca.

Doposażony w nowoczesną wyparkę i wieżę suszarniczą pozwala na produkcję klasycznych koncentratów mleczarskich, tj. mleko zagęszczone niesłodzone i słodzone, mleko i serwatka w proszku oraz inne suszone koncentraty (kazeiniany, białczany, izolaty). Oprócz wymienionego wyżej wyposażenia znajduje się moduł do filtracji membranowej, tj. nanofiltracji (NF) oraz odwróconej osmozy (RO).

Stanowi integralną część większości działów produkcyjnych. Służą temu m.in. takie urządzenia jak: komorowe urządzenie do pakowania produktów spożywczych w próżni lub osłonie gazów obojętnych, urządzenie do hermetycznego pakowania produktów spożywczych w pojemniki z tworzyw sztucznych za pomocą termozgrzewalnych platynek, parafinierka, obkurczarka, nadziewarka z kapslownicą, formy do „batonów”.

System CIP, system mycia pianowego zapewniają higienę instalacji nabiałowych, urządzeń procesowych i hali produkcyjnej.Infrastruktura technicznaW skład wchodzi m.in. system przygotowania wody lodowej, wytwornica pary, sprężarka powietrza, automatyczna stacja zmiękczania wody, osuszacz pary, systemy uzdatniania wody.

Zadanie finansowane z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2875 z dnia 3 października 2023 r.