25 Styczeń 2023

Aktualności


Profesor Jerzy Wilkin zmarł w wieku 75 lat. Był wybitnym ekonomistą, znawcą problemów rozwoju gospodarczego, w tym ekonomiki rolnictwa, ewolucji oraz transformacji systemów społeczno-ekonomicznych. W 2020 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Profesor Jerzy Wilkin zmarł we wtorek 10 stycznia, przeżywszy 75 lat. Urodził się 25 maja 1947 r. w Lwówku Śląskim. W 1970 r. ukończył Wydział Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1976 obronił pracę doktorską pt. „Tworzenie i podział dochodów ludności rolniczej w Polsce”, uzyskując stopień naukowy doktora ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał w 1985 roku. Jego rozprawa „Współczesna kwestia agrarna” została opublikowana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. W 1994 r. został profesorem nauk ekonomicznych.

Prof. Wilkin zajmował się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią sfery publicznej, był autorem ok. 400 publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki rozwoju wsi i rolnictwa, relacji między państwem a gospodarką, czy też metodologii ekonomii i filozofii nauki.

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz zasłużonym pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie kierował, utworzonym z jego inicjatywy, Zakładem Integracji Europejskiej. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Warszawskim (pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich, kierownika Katedry Ekonomii Politycznej).

Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Prof. Jerzy Wilkin doktorat honoris causa UWM otrzymał 3 października 2020 r. m.in. za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz rozwoju kadry naukowej Wydziału Nauk Ekonomicznych. Dostał także Złoty Laur oraz tytuł Honorowego Profesora naszego Uniwersytetu. Był członkiem Oddziału PAN w Olsztynie i Rady Programowej czasopisma naukowego „Olsztyn Economic Journal”. Jego wiedza i doświadczenie były wielkim wsparciem zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych UWM, a szczególnie Wydziału Nauk Ekonomicznych. Opiekował się nimi, przyjmował ich na staże, pomagał w realizacji projektów. Prowadził na UWM wykłady, w tym otwarte i seminaria, studia doktoranckie i podyplomowe, pisał recenzje. Godność doktora honoris causa, oprócz UWM nadały mu także: Uniwersytet w Białymstoku oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

opr. lek

Rodzaj artykułu