26 Styczeń 2023

Aktualności


Prestiżową nagrodę im prof. Pawlaka przyznał prof. Lechowi Polkowskiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki Komitet Naukowy Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Komitet docenił w ten sposób profesora za jego monografię "Logika dla informatyki i nauk o danych oraz sztucznej inteligencji" opublikowaną przez wydawnictwo Springer Nature, 2022 (Logics for Computer and Data Sciences, and Artificial Intelligence).

„Monografia prof. Polkowskiego oferuje czytelnikowi systematyczne i wyczerpujące omówienie gałęzi logiki, czyli instrumentalnej dla informatyki, nauki o danych i sztucznej inteligencji. Autor porusza w niej logiki zdaniowe, predykatowe, modalne, epistemiczne, dynamiczne, czasowe, a także mające zastosowanie w nauce o danych logiki wielowartościowe i logiki pojęć (logiki przybliżone). Oferuje wgląd w logikę drugiego rzędu i przybliżoną logikę części. Książka kończy się załącznikami dotyczącymi teorii mnogości, struktur algebraicznych, obliczalności, złożoności, MV-algebr i systemów przejściowych, automatów i gramatyk formalnych. Dzięki takiej kompozycji tekstu czytelnik uzyskuje samodzielną ekspozycję, która może służyć jako podręcznik logiki i odpowiednich dyscyplin, a także tekst referencyjny” – czytamy w omówieniu książki.

Prof. Lech Polkowski jest kierownikiem Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Prof. Jest jednym z naukowców z UWM, którzy znaleźli się na liście 2% najlepszych naukowców na świecie w swoich dziedzinach wg opracowania Uniwersytetu Stanforda w USA. Prof. Polkowski zajmuje się naukowo zastosowaniem metod matematycznych w informatyce, teorią wiedzy i matematycznymi metodami opisu wiedzy niepełnej, czyli zbiorów przybliżonych. Teoria zbiorów przybliżonych to teoria informatyczna. Opracował ją właśnie prof. Zdzisław Pawlak (1926-2006), którego współpracownikiem w czasach pracy na Politechnice Warszawskiej, jako młody uczony, był Lech Polkowski. Jej zastosowania są wielorakie: w teorii systemów decyzyjnych, w analizie danych, w telemedycynie, w analizie obrazów, w tym medycznych, w genomice, w robotyce inteligentnej (w tym prace z mereologii przybliżonej utworzonej przez prof. Lecha Polkowskiego), w badaniach teoretycznych, np. w teorii gramatyk.

Dlaczego w teorii informatycznej pojawia się pojęcie zbioru właściwe podstawom matematyki?

Obecnie jedną z podstawowych dziedzin informatyki jest tzw. data mining, czyli wydobywanie użytecznej wiedzy z baz danych, zazwyczaj w postaci reguł decyzyjnych. Zbiór przybliżony to zbiór danych, którego nie można dokładnie opisać, lecz jedynie przybliżyć na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym, w ściśle sprecyzowanym sensie. Dzięki temu opisuje on fakty prawdziwe częściowo – wyjaśnia prof. Polkowski

Teoria zbiorów przybliżonych utworzona i początkowo rozwijana w Polsce, dzięki pracom polskich matematyków stała się światową. W 2017 r. prof. Polkowski był organizatorem dużej międzynarodowej konferencji naukowej na UWM poświęconej zbiorom przybliżonym, podczas której uczczono 35. rocznicę opublikowania pierwszej pracy na temat zbiorów przybliżonych przez prof. Pawlaka.

Doroczne nagrody za wybitne monografie z zakresu informatyki im. prof. Zdzisława Pawlaka Komitet Informatyki PAN przyznaje od 2016 r. Prof. Zdzisław Pawlak należał do pionierów polskiej informatyki. W świecie naukowym jest najbardziej znany jako twórca wspomnianych teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem rzeczywistym PAN i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej.

 

 

Rodzaj artykułu